Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Øko-tall for 2006

Debio har nå publisert en rapport med statistikk for økologiske virksomheter, arealer og produksjon i 2006. Her finner du blant annet nøkkeltall for primærproduksjon og foredling, import og omsetning, og statistikk over areal, produsenter, ulike plante- og dyrekulturer, inspeksjoner og Debio-merkede produkter.

Hele rapporten kan lastes ned på Debios hjemmesider.