Emne

Løsne jorden i kjøkkenhagen

En av de første oppgavene i kjøkkenhagen om våren er å løsne på jorden. Løsne, ikke vende, er prinsippet. Det vi ønsker med løsningen er å få luft inn i jorden uten å ødelegge lagdelingen. Spavender vi jorden (eller pløyer), vil det øverste jordlaget som trenger mest oksygen, havne nederst der det ikke er så mye luft, og det kan bli problemer med omdanningen av lauv, grastorv og planterester som før lå øverst.

Mange har en higen etter å spa og lempe og vende på jorda, men det har ofte liten hensikt. For det kan bety unødvendig arbeid, vond rygg og kaos for meitemarken og alle de andre organismene i jorden.

God redskap er halve jobben

I en liten hage kan arbeidet med å løsne jorden gjøres med et vanlig spadegreip eller gjødselgreip. Det finnes også håndredskap som for eksempel stikkegreipet (som gutten på bildet bruker), som er spesielt utviklet med tanke på dette arbeidet. Stikkegreipet er bredere og arbeidet går dermed raskere.

Våronn i Stjernehagen. Foto: Liv BirkelandStikkegreip.

Motoriser redskap

Dersom motorisert redskap brukes er det en fordel med en sakteroterende motorhakke framfor en jordfreser som roterer raskt. Sistnevnte har lett for å piske i stykker kornstrukturen i jorden, noe som fører til tilslamming og tetting av porene i jorden.

Etter at jorden er løsnet kan du ha på gjødsel etter behov og arbeide det grunt inn med en jernrive. Jernriven brukes også for å jevne til overflaten så det blir et jevnt og fint såbed.

Potet som jordarbeider

Vil du opparbeide en kjøkkenhage fra plen, er det en fordel å skave vekk grastorven og legge den i kompost, framfor å spa torven ned.

En enklere og mer spennende metode er å overlate jordopparbeidingen til poteten. Sett poteter direkte på grastorven og dekk med avispapir. Så snitter du hull der potetene ligger. Når det blir gressklipp tilgjengelig legges dette oppå avislaget.

Potetdyrking under avispapir. Foto: Pushpa RengarajhaPotetdyrking under aviser (Foto: Pushpa Rengarajha)

Laget med aviser og gress vil drepe gresset under avisene, røttene til potene vil trenge gjennom torvlaget og løsne jorden, og året etter har du en ny og fin åkerlapp.