Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-4 flere øko-garder i 2006

I løpet av 2006 registrerte Debio 157 nye øko-bruk her i landet. Samtidig sluttet 151 garder med økologisk produksjon. Totalt økte antall økologiske gardsbruk med 4, noe som utgjør en økning på 0,16 %. En atskillig større vekst er nødvendig, dersom norsk landbruk skal nå målet om 15 % økologisk produksjon i 2015!

Therese Birkeland Fossøy, Bioforsk Økologisk

Flest nye økologiske gårdsbruk var det i Sør-Trøndelag, som også har flest økologiske gårdsbruk totalt. Der var 306 gårdsbruk drevet økologisk ved utgangen av 2006. Størst prosentvis endring var det i Nordland, som hadde en økning på 9 %, til 124 økologiske bruk i 2006. Totalt var det 2500 økologiske gårdsbruk i Norge i 2006, mot 2496 i 2005. Tabellen under viser antall økologiske gårdsbruk i fylkene i henholdsvis 2005 og 2006.

 Fylke

Antall 2005

 Antall 2006  Endring, antall  Endring, %     
 Østfold 169  169 0 %    
 Akershus 151  144  -7´  -5 %´    
 Oslo 3  3        
 Hedmark 249  247  -2  -1 %    
 Oppland 252  242  -10  -4 %    
 Buskerud 235  234  -1  0 %    
 Vestfold 85  87  2  2 %    
 Telemark 119  115  -4  -3 %    
 Aus-Agder 28  29  1  4 %    
 Vest-Agder 42  42  0  0 %    
 Rogaland 53  55  2  4 %    
 Hordaland 107  98  -9  -8 %    
 Sogn og Fjordane 157  155  -2  -1 %    
 Møre og Romsdal 140  147  7  5 %    
 Sør-Trøndelag 294  306  12  4 %    
 Nord-Trøndelag 246  252  6  2 %    
 Nordland 114  124  10  9 %    
 Troms 46  46  0  0 %    
 Finnmark 6  5  -1  -17 %    
 Sum 2496  2500  4  0,16 %    

´ Endring er for Akershus og Oslo til sammen. (Kilde: Debio)

Det er problematisk at så mange bønder slutter med økologisk drift, og det trengs mer kunnskap om årsakene til at de gjør det. Derfor har Bioforsk Økologisk og med Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gått sammen om prosjektet "Frafallet blant norske øko-bønder - hva er årsakene?".