Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

4 flere øko-garder i 2006

I løpet av 2006 registrerte Debio 157 nye øko-bruk her i landet. Samtidig sluttet 151 garder med økologisk produksjon. Totalt økte antall økologiske gardsbruk med 4, noe som utgjør en økning på 0,16 %. En atskillig større vekst er nødvendig, dersom norsk landbruk skal nå målet om 15 % økologisk produksjon i 2015!

Therese Birkeland Fossøy, Bioforsk Økologisk

Flest nye økologiske gårdsbruk var det i Sør-Trøndelag, som også har flest økologiske gårdsbruk totalt. Der var 306 gårdsbruk drevet økologisk ved utgangen av 2006. Størst prosentvis endring var det i Nordland, som hadde en økning på 9 %, til 124 økologiske bruk i 2006. Totalt var det 2500 økologiske gårdsbruk i Norge i 2006, mot 2496 i 2005. Tabellen under viser antall økologiske gårdsbruk i fylkene i henholdsvis 2005 og 2006.

 Fylke

Antall 2005

 Antall 2006 Endring, antall Endring, %   
 Østfold169 1690 % 
 Akershus151 144 -7´ -5 %´ 
 Oslo3 3  
 Hedmark 249 247 -2 -1 % 
 Oppland252 242 -10 -4 % 
 Buskerud235 234 -1 0 % 
 Vestfold85 87 2 2 %
 Telemark119 115 -4 -3 %
 Aus-Agder28 29 1 4 %
 Vest-Agder42 42 0 0 %
 Rogaland53 55 2 4 %
 Hordaland107 98 -9 -8 %
 Sogn og Fjordane157 155 -2 -1 %
 Møre og Romsdal140 147 7 5 %
 Sør-Trøndelag294 306 12 4 %
 Nord-Trøndelag246 252 6 2 %
 Nordland114 124 10 9 %
 Troms46 46 0 0 %
 Finnmark6 5 -1 -17 %
 Sum2496 2500 4 0,16 %

´ Endring er for Akershus og Oslo til sammen. (Kilde: Debio)

Det er problematisk at så mange bønder slutter med økologisk drift, og det trengs mer kunnskap om årsakene til at de gjør det. Derfor har Bioforsk Økologisk og med Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gått sammen om prosjektet "Frafallet blant norske øko-bønder - hva er årsakene?".