Emne

Lagring av grønnsaker ute

De fleste grønnsaker vil ha det kjølig og fuktig ved lagring (løk skal ha det tørt og kjølig). I mangel av en jordkjeller eller andre gode lagringsmuligheter i huset, kan lagring av grønnsaker i kule ute være en svært velegnet metode. Alt som trengs for å lage lageret er halm, lauv eller annet isolasjonsmateriale og eventuelt plast, papp eller planker til dekke og noe som kan brukes til ventilasjon. I tillegg trengs en smule planlegging og helst en mulighet for kort lagring i huset så kulen ikke må åpnes for ofte.

Grønnsaker som egner seg til denne lagringsmetoden er blant annet gulrot, pastinakk, kålrot, rødbete, rotselleri, persillerot og hodekål.

Framgangsmåte

Velg en plass som er godt drenert og som ikke får tilsig av vann. Grav en grop som er 20 - 30 cm dyp (den kan gjerne være dypere, spesielt hvis du bor på en plass som er utsatt for dyp tele). Bredden bør være 60 - 100 cm avhengig av hvor mye grønnsaker som legges i kulen og lengden er det ingen begrensning på.Grav en smal dreneringsgrøft langsetter på begge sider.

Innlegging av grønnsakene

Da er du klar til å starte innleggingen av grønnsakene.  De legges lagvis med noe jord mellom lagene til haugen er omtrent en halv meter høy. Alternativt kan grønnsakene has i nettingsekker (eks små vedsekker) i passelige porsjoner. Det forenkler "innhøstingen".

NB - tverrenden!

Vær oppmerksom på en viktig ting med innleggingen så du unngår nybegynnerblunderen: Kulelageret åpner du på tverrenden når du skal hente inn grønnsaker og da er det praktisk at du får tak i de ulike grønnsakslagene samtidig. De må derfor legges ved siden av hverandre i det mengdeforholdet du bruker dem.

Dersom de ulike slagene legges etter hverandre må du åpne kulen på langsiden og det er lite hensiktsmessig og kan føre til unødvendig nedkjøling av kulen.

Tildekking

Når grønnsakene er lagt ferdig i haugen, kan de ligge udekket noen dager dersom forholdene tillater det. Grønnsakene dekkes så med et jordlag på 10 - 15 cm og et lag av halm, bar eller lauv. Dette laget kan eventuelt dekkes av plast, papirsekker eller trelemmer. Det kan være praktisk å legge planker oppå for å holde dekket på plass, men legg dem da på tvers.

Trelemmer eller planker som ligger langsetter haugen vil by på problemer dersom haugen snør ned. (Og det må du regne med et den gjør).

Ventilasjon

Grønnsakene fortsetter å ånde i kulelageret og det er en fordel å legge inn noen form for ventilasjon, spesielt på store kuler. Bruk f eks noen avsagde rør som plasseres på toppen med jevne mellomrom.

Til slutt må du sette opp en merkepinne så du finner igjen grønnsakslageret etter snøfall.

Til neste vår

Fungerer kulelageret som den skal, kan du glede deg over "nyhøstede", sprøe, fine og smakfulle grønnsaker til langt ut i mai og kanskje ut i juni med!