Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Temahefter om beiting

Foto: Liv Birkeland

Hos "söta bror" i øst har Jordbruksverket gitt ut to informative hefter om husdyr på beite. En for sau og en for storfe. Last ned:
>> Får på bete
>> Nötkreatur på bete

Hvis du støter på mange ukjente svenske begrep kan du få litt hjelp av denne skandinaviske ordboka: http://www.nordskol.org/ordbog/