Emne

Gjødselkilder til den økologiske hagen

I tråd med økologisk tankegang baseres gjødslingen i den økologiske hagen seg først og fremst på lokale ressurser.

Kompostert kjøkken- og hageavfall er verdifulle gjødselkilder for kjøkkenhagen. Grovt regnet vil husholdningsavfall fra fire personer langt på vei dekke næringsbehovet i en kjøkkenhage som er rundt 300m2.

Gressklipp

Gressklipp fra plenen er en annen lokal gjødselkilde. Gressklipp brytes lett ned og bidrar forholdsvis raskt med næringsstoffer til kulturplantene.Det har også andre positive effekter: gressklipp som legges som jorddekke beskytter jorden, stimulerer mikroorganismene og hindrer at jorden tørker ut.

Men et problem oppstår dersom vi bruker alt plengresset til kjøkkenhagen - "gjødselprodusenten" selv tappes for næringsstoffer. En ide kan være å bare bruke gressklippet som gjødsel i kjøkkenhagen enkelte ganger, og ellers la det ligge igjen for å gjødsle plenen.

Gjødselvannblanding

Av og til kan det være behov for hurtigvirkende og lettilgjengelig næring til næringskrevende vekster, eller dersom det ser ut som plantene trenger en oppkvikker. Da kan det være aktuelt å lage en gjødselvannblanding, enten basert på husdyrgjødsel eller planter.

Gjødselvann med husdyrgjødsel

  • Til 10l vann tilsettes enten en neve med tørket hønsegjødsel, en spade med storfe- eller hestegjødsel eller en liten spade med geite- eller sauegjødsel. Rør godt med en trepinne eller lignede og la det stå et døgn før det spres. Gjødselvannet inneholder lettløselig nitrogen og må derfor brukes med forsiktighet.

Gjødselvann laget av planter

  • Planter som har et høyt innhold av næringsstoffer i bladverket og i tillegg løser seg lett opp i vann, egner seg til næringsoppløsninger. Brennesle eller valurt egner seg godt. Fyll en tønne eller lignende med planter, ha på vann og la det stå 14 dager eller lengre. Rør litt i blandingen hver dag.

Treske

Treaske er god næring, spesielt er det rikt på næringsstoffet kalium. Det innholder ikke nitrogen, da nitrogenet er brent opp sammen med resten av det organiske materialet.

Det er gunstig å bruke aske som et tilskudd til kompost og til kaliumtrengende vekster. Treaske må brukes med forsiktighet fordi næringsstoffene er lett tilgjengelige og fordi treaske kan inneholde tungmetallet kadmium.

Aske fra trykkimpregnert eller malt trevirke og aske fra farget papir må ikke brukes.

Grønngjødsel

Dersom det er for lite gjødsel, kan det være en ide å dyrke grønngjødsel. Noen planter lever i symbiose med bakterier som samler nitrogen fra luften, en egenskap som gjør disse plantene populære som gjødselplanter. Eksempler er kløver, lupiner, bønner, erter og vikke som alle hører til belgvekstfamilien.

I en kjøkkenhage er det mest praktisk å bruke ettårige sorter av de nevnte vekstene.

Tang og tare

Tang og tare er gode gjødselressurser for dem som bor ved sjøen. Disse store sjøalgene er spesielt interessante som gjødsel fordi de har en allsidig sammensetning av næringsstoffer. Samtidig innholder de stoffer som styrker plantene, forbedrer jordstrukturen og stimulerer mikroorganismene i jorden og i komposthaugen.