Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Meitemarkkast

-Meitemark er bra for jorda

Dette er et tilbud ingen bonde vil takke nei til: En medhjelper som jobber gratis, som bearbeider jorda grundig, og som bedrer næringstilgangen og planteveksten - nemlig meitemarken. Bioforsk Økologisk har nylig gitt ut småskriftet "Meitemark og jordforbedring".

Visste du at meitemarken kan bli tolv år gammel eller at det lever 200 000 meitemark per dekar norsk åkerjord? I det nye småskriftet "Meitemark og jordforbedring", kan du lese om dette og mange flere tema.

Det nye småskriftet tar for seg de fem vanligste meitemarkartene i norsk matjord, biologien og økologien til meitemarken og hvordan meitemarken fungerer som jordforbedrer. Til slutt omtales hvilke tiltak som kan gjøres i jordbruket for å bedre vilkårene til meitemarken, og dermed bedrer fruktbarheten i matjorda.

Last ned gratis Meitemark og jordforbedring - Økologisk småskrift nr 1/2007 (pdf)

Temaark om meitemark
>> Meitemark gir god jord. Bioforsk TEMA 2(2) 2007 (pdf)
>> Studer meitemark ved å grave jordprofil. Bioforsk TEMA 2(3) 2007 (pdf)
>> Artsbestemmelse av meitemark. Bioforsk TEMA 2(4) 2007 (pdf)
>> Effekter av ulike dyrkingssystemer på tetthet og biomasse av meitemark. Bioforsk FOKUS 2(1) 2007 (pdf)

Artkler på Agropub om meitemark
>> Meitemark - de viktigste husdyra?