Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Akutt mangel på økokorn

Det er akutt mangel på omlag 4000 tonn økologisk korn for å dekke den økende etterspørselen etter økologisk kraftfôr og økologisk matmel, melder Felleskjøpet Agris medlemsblad Samvirke.

Fôrbransjen har søkt Debio og Mattilsynet om å få dispensasjon til å blande inn konvensjonelt korn i økologiske kraftfôrblandinger, skriver Samvirke. Mattilsynet opplyser til Agropub at søknaden er under behandling, og avgjøres i nærmeste framtid.

Hvis målet om 15 prosent økologisk matproduksjon skal nås innen 2015, må økokornarealet firedobles fra dagens 65 000 dekar til 240 000 dekar, skriver Samvirke i følge Felleskjøpet Agri sin nettside.

- Den økte etterspørselen vi nå ser etter både økologisk kraftfôr og økologisk matmjøl, vil ikke kunne dekkes med norsk produksjon. Vi vil være nødt til å importere. Det ser ikke lyst ut de kommende årene, sier fagsjef for korn i Felleskjøpet Agri, Aslak Hauge, til Samvirke.

Underskudd på økokornarealer framover
På spørsmål om mulighetene til å øke produksjonen av økokorn framover, svarer Hauge at: 
"- Enkelte økoprodusenter kan kanskje ha mulighet til å leie arealer som blir ledige, slik at de kan øke sin produksjon. I tillegg burde det være mulig å legge om en del engarealer. Men skal vi være realistiske, vil det være manko på arealer i forhold til etterspørselen."

Les hele saken hos Felleskjøpet Agri:
>> "Stor mangel på økokorn" - http://www.fk.no/article/view/5748 

Relevante saker på Agropub:
>> Tomt for øko-kraftfôr! (30.01.2007)