Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Nær 31 millioner økologiske hektar globalt

Klikk på bildet for å forstørre

Nær 31 millioner hektar er sertifisert som økologisk på verdensbasis, viser ny rapport som presenteres fredag på økomessa BioFach 2007 i Tyskland. Når det gjelder økologisk andel av totalt landbruksareal ligger Østerrike på topp med 14 %. I Norge er i overkant av 4,2 % av arealet dyrket økologisk.

Australia fortsetter å ha det største sertifisert økologiske arealet, med 11,8 mill. hektar (pga. mye sertifisert utmark), fulgt av Argentina (3,1 mill. hektar), Kina (2,3 mill. hektar) og USA (1,6 mill. hektar).
 
De største andelene av det økologiske arealet i verden er i Oceania (inkl. Australia) (39 %), fulgt av Europa (23 %) og Latin-Amerika (19 %). Når det gjelder andel sertifisert økologisk areal av totalt dyrka areal, topper alpelandene Østerrike og Sveits statistikken med henholdsvis 14 og 11,5 %. 

De ti landene i verden med størst andel økologisk areal av totalt jordbruksareal. Klikk på bildet for å forstørre.

Sterk vekst i USA, Polen og Italia
Redaktørene for denne rapporten framhever veksten som har skjedd i USA (mer enn 400 000 hektar) og i enkelte europeiske land (mer enn 110 000 hektar i Polen og 85 000 hektar i Italia) som verd å legge merke til.

Det globale markedet for økologiske produkter kom opp i en verdi av 25,5 milliarder euro i 2005. I all hovedsak ble disse produktene konsumert i Nord-Amerika og i Europa, i følge analysebyrået Organic Monitor. For 2006 anslås verdien av det globale økologiske markedet til å bli mer enn 30 milliarder euro. Høg vekst forventes også i de kommende årene.
 
Rapporten "The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2007" blir utgitt for åttende gang på BioFach 2007. Rapporten har kapitler om økologisk landbruk globalt, mange illustrasjoner og grafer, og helt nye reviderte kapitler om trender og regonale utviklingstrekk for hvert enkelt kontinent. I tillegg har den også et omfattende anneks med data og omtale av enkeltvarer.

Informasjon om rapporten
Helga Willer und Minou Yussefi (red.):
The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2007
Revidert utgave, februar 2007, IFOAM, Bonn, Tyskland og FiBL, Frick, Sveits. 252 sider, 20.00 EUR, ISBN 3-934055-82-6

Last ned et utdrag av rapporten her.

Lenker:
>> www.ifoam.org
>> www.fibl.org
>> www.organic-world.net