Emne

Skolehagen vår!

Amid ser på frøene til kongslys

I vår tid trenger vi mer enn noen gang gode undervisningsarenaer for å lære om prosessene i naturen, om hvor matvekster kommer fra og hvordan de ser ut og utvikler seg, en arena som egner seg for å øve og utvikle evne til samarbeid og hvor en kan lære god arbeidsteknikk og oppleve tverrfaglig læring.

Kirsty McKinnon og Liv Birkeland har laget et hefte som er en starthjelper ved planlegging av en skolehage. Det gir nyttige tips og henviser til aktuell litteratur og nettsider. Mange av de praktiske tipsene og bildene er hentet fra skolehagen som er knyttet til Bioforsk Økologisk sin økologiske demonstrasjonshage på Tingvoll gard.

Prosjektet er støttet av Møre og Romsdal fylke, landbruksavdelingen.