Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Økologisk grønnsakdyrking i nord - nye muligheter gjennom tiltak og prosjekter

Økologisk grønnsakdyrking i nord har det hittil vært lite av. Produsenter og ikke minst forbrukere er interessert og det er fullt mulig å få til både ypperlig kvalitet og god økonomi.

Tekst og foto: Leikny Toften, Tromsø og omegn forsøksring
 
Tromsø og omegn forsøksring har i samarbeid med interesserte produsenter over flere år prøvd økologisk dyrking av ulike grønnsaker og dyrkingsmåter og metoder gjennom ulike prosjekter.

Bioagri
Det er viktig at økologisk produksjon ikke blir ensbetydende med å gå tilbake til "gamle" metoder, men å utvikle nye, effektive systemer ved at forskning, rådgiving og praktisk dyrking går hånd i hånd. Her har utprøving av Bioagri - sort maisplast, hatt en avgjørende betydning for å få ned arbeidet med ugraskamp i utplanta kulturer.

Det sorte plastdekke på jorda har også det fortrinn at det gir god klimaeffekt og bedre jordvarme. Selv om det følger kostnader med å dekke jorda - innkjøp av Bioagri koster ca 1300 kr pr dekar - opplever vi det som et stort pluss med "ugrasfrie" åkrer uten hypping, luking eller ugrashakke. Produktet er fullt nedbrybart i jord, så det er bare å pløye ned påfølgende vår.

Utstilling av økologisk dyrka grønnsaker fra produsenter og forsøksfelt under Åpen dag ved Bioforsk Nord Holt i Tromsø sommeren 2006.

Forskning på økogrønnsaker i kjømda
Bioforsk har nå også et nytt prosjekt innen økologisk grøntproduksjon. Prosjektet "Optimalisering av kvalitet hos økologiske grønnsaker som kan stimulere til økt forbruk" er et samarbeid mellom Bioforsk Nord, Bioforsk Landvik, Bioforsk Økologisk på Tingvoll, samt Matforsk. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet.

Til dette prosjektet vil det bli utlyst en stipendiatstilling med tilhold på Bioforsk Nord, avdeling Vågønes. Prosjektet vil blant annet undersøke effekten av husdyrgjødsel og bruk av jorddekke på omsetning av næringsstoffer i jorda. Hvordan dette påvirker planteveksten, smak, samt innhold av helsefremmende forbindelser i økologiske grønnsaker er viktige spørsmål..

Prosjektet vil også ta for seg kritiske kontrollpunkter i verdikjeden. Dette er viktighet for å sikre kvaliteten av grønnsakene helt fram til forbrukeren.

Nye grønnsaker for nye forbrukere
Et felles prosjekt mellom forsøkringene i Troms og Finnmark tar for seg generelt økologisk landbruk og setter noe fokus på grøntvekster gjennom delprosjektet "Økogrønt".  Tromsø og omegn forsøksring har også et økologisk grøntprosjekt på nye vekster; "Internasjonal matarena i Troms - IMAT". Her prøver vi ut nye vekster rettet mot internasjonale kundegrupper, men også for allment matinteresserte.

Tromsø og omegn forsøksring ser klare muligheter for vekst i økologisk landbruk i nord, og håper at prosjekter og tiltak skal gi nødvendig kunnskap, og god nok økonomi til nye og nyttige næringer.

 Landbrukets forsøksringer har en del prosjektretta tiltak, bl.a. dyrkingsgrupper, Gratis førsteråd (GFR) og Rådgivingsavtaler som kan være til god nytte for produsenter som ønsker råd og hjelp til økologisk grøntproduksjon. Her har LFR eller den lokale forsøksringen oversikt over hvem som kan bidra til hjelp med tiltakene.

Lenker:
>> Bioagri - svart maisplast
>>