Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Tomt for øko-kraftfôr!

 

I løpet av februar vil lageret til Felleskjøpet Agri trolig å være tomt for korn til det økologiske kraftfôret. For å dekke den økende etterspørselen etter kraftfôr til økologiske kyr, svin og fjørfe, må kanskje konvensjonelt korn brukes i kraftfôrblandingen resten av denne sesongen. Flere nye økologiske kornbønder etterlyses!Av Jon Magne Holten, Bioforsk Økologisk

Det er to årsaker til at Fellskjøpet Agri trolig har tømt sitt lager av økologisk korn i løpet av februar. Etterspørselen etter økologisk kufôr fortsetter å øke i tillegg til at kraftfôrkrevende produksjoner som svin og fjørfe har begynt å komme inn i det økologiske landbruket.
 
På toppen av dette var kornsesongen 2006 på Østlandet veldig dårlig med mye tørke. Dette fikk konsekvenser også for økologisk kornproduksjon.
 
Også resten av Europa opplevde en dårlig kornhøst. Det gjør import av økokorn veldig vanskelig.
 
- Allerede i fjor høst så vi at tilgangen på økokorn kom til å bli anstrengt, sier Sverre Lang-Ree, fagsjef innkjøp/optimering i Felleskjøpet Agri (FK). 

Snakker med Debio
- Vi er nå i dialog med Debio om å få dispensasjon til å bruke konvensjonell bygg og havre i de økologiske kraftfôrblandingene, fortsetter Lang-Ree. Søknad om dispensasjon blir sendt i disse dager til Debio som forvalter regelverket på vegne av Mattilsynet.
 
Felleskjøpet Agri har enda ikke lykkes i å skaffe nok importert økologisk korn. De håper at kornhøsten i Sør-Amerika, som kommer i mai, kan avhjelpe situasjonen noe.
 
Det totale behovet for økologisk kraftfôr denne sesongen til FKs kunder (ca 70 % av kraftfôrmarkedet i Norge) anslås til rundt 10 000 tonn. Mengden økologisk korn som skal til for å lage denne mengda kraftfôr er ca 7 500 tonn. FK anslår at mangelen på økologisk korn til kraftfôr er 2-3000 tonn i inneværende sesong.

Et generelt problem i år
Andre aktører i Norge, slik som Norgesfôr og Fiskå mølle, er i samme situasjon som FK, men har klart å dekke seg bedre. I følge ringleder Inger E B Slågedal i Forsøksringen Agder har Fiska Mølle sikret seg økologisk korn fra Sverige og Argentina. Dermed har mølla mer enn nok økologisk kraftfôr til sine kunder i denne innefôringssesongen.

 
Sverre Ronglan korn
 
Sverre Ronglan i Levanger er en av alt for få som produserer økologisk korn.
(Foto: L A Holme)


Andre muligheter som FK nå ser på, er å sette sammen et blandingsfôr av konvensjonell og økologisk vare, slik at en kan holde seg innenfor maksgrensa på 25 prosent konvensjonell vare på dagsbasis og 5 prosent på årsbasis.

Vanskelig å prognosere
- Med den økende etterspørselen i markedet etter kraftfôr, er det utfordrende å prognosere behovet for økokorn, sier Lang-Ree. FK er i prosess for å diskutere hvilke tiltak de kan sette i verk for å dekke behovet for neste sesong.
 
Han ser for seg en kombinasjon av ulike tiltak for å øke produksjonen og møte etterspørselen etter økokraftfôr, slik som prissetting, kontrakter med de økologiske husdyrbrukerne og informasjon til landbruket om mangelsituasjonen. 

Overskudd og underskudd
- I en overskuddsituasjon som den konvensjonelle kornproduksjonen er inne i, må landbruket se mulighetene som ligger i underskuddet av økologisk korn, uttaler Lang-Ree.
 
- Etterspørselen etter økokorn kommer bare til å fortsette, og det er viktig å være tidlig ute for å kunne dekke behovet. Mye areal må legges om hvis regjeringas mål om 15 prosent skal nås.
 
Når det gjelder omlegging til økologisk korndyrking, peker Lang-Ree på en del av grasarealet i Trøndelag, som har potensial til å legges om.
 
For Østlandet vil utfordringene med å legge om til økologisk kornproduksjon være betydelige, siden de fleste kornbønder driver ensidig kornproduksjon og er deltidsbønder. For å lykkes med økologisk kornproduksjon bør en aller helst ha tilgang på husdyrgjødsel, som det er lite av på Østlandet, men mer av i Trøndelag.
 
- For rådgivningstjenesten er det nå viktig å komme på banen, avslutter fagsjefen i Felleskjøpet Agri.

Lenker:
>>  Temaark: Økologisk kornproduksjon