Økologisk handbok (GAN)

Om Agropub

Agropub - nettsted for økologisk landbruk skal formidle bred og god fagkunnskap om økologisk landbruk. Hovedmålgruppa er produsenter, forsøksringer og andre med interesse for økologisk landbruk og mat. Nettstedet er utviklet med midler fra Statens landbruksforvaltning (SLF).

Nettstedet Agropub drives av Bioforsk Økologisk.