Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Langsiktig satsing på økomelk

Økologisk lettmelk

- Den største bekymringa nå er at det ikke er noen økning i den økologiske melkeproduksjonen, sier seniorrådgiver Gjermund Stormoen i TINE BA, mannen bak økosatsinga i TINE. For salget av økomelka fortsetter å vokse.


Av Jon Magne Holten, Bioforsk Økologisk
 
I følge TINEs egne prognoser vil ikke selskapet være i stand til å levere nok økoprodukter i siste kvartal i 2007. Og dette kommer til å være situasjonen i tida framover.
 
SLF har lagt ut for kjøp 2 millioner liter økologisk kumelkkvote med frist for innmelding 1. februar. Dette vil øke volumet av økomelk fra eksisterende produsenter. Stormoen håper og tror at disse kvotelitrene blir solgt. Høsten 2006 ønsket nemlig økobøndene å kjøpe 4,6 millioner liter i kvoter, mens bare 1,8 millioner liter var lagt ut for kjøp.

Ikke andre muligheter
- TINE har ikke andre muligheter til å øke produksjonen av økomelk enn å utvide sine økologiske klynger, uttaler Stormoen.

- Vi kan ikke øke merprisen utover de 60 ørene som produsentene får i dag, for da vil prisen ut til forbruker kunne bli for høy. Overfor nye økoprodusenter må TINE kunne garantere at det er langsiktighet i klyngeutvidelsen og i utviklingen av økosalget, fortsetter han. 
 
Økologisk mat har framtida for seg, og er ikke bare en kort trend, hevder han sterkt. Den stadige veksten i økomatsektoren i våre naboland og verden over viser det. 

Innhentet av økobølgen
- Vi i Norge har blitt innhentet av den økologiske bølgen, sier Stormoen. Han kan ikke peke på enkeltårsaker til den tydelige økningen i etterspørselen etter TINEs økoprodukter som kom sommeren 2005. Dette skjedde raskere enn det TINE hadde forestilt seg.
 
Sterk vekst til tross, økningen i salg av økoprodukter er beskjeden i forhold til vårt naboland Sverige, der veksten i de siste åra har vært enda større. Per oktober 2006 var ca 10 prosent av svenske Arlas salg av konsummelk økologisk. I Danmark er hver tredje melkeliter som drikkes økologisk.
 
Hensynet til egen helse, kombinert med bedre råd, peker TINE-rådgiveren på som viktige årsaker til at forbrukerne kjøper mer økologiske produkter.

Det store spørsmålet er om bøndene klarer å dekke TINEs behov for økologisk råvare. Foto: Joar Ulseth

Flere klynger kommer
Stormoen røper at TINE har tanker om å utvide økoklyngene flere steder i Norge. Langt framme med planer for klyngeutvidelse er TINE Midt-Norge. TINE Sør er også aktuelle i forbindelse med klyngeutviding.
 
Dessuten viser Stormoen til at alle TINE-regionene er i prosess når det gjelder klyngeutviding i samarbeid med blant annet Fylkesmennenes landbruksavdelinger.

Nye produkter
- TINE har mange planer for nye økologisk produkter, sier Stormoen. Kanskje kommer det noen nye allerede i år. Hvis ikke i år, så kommer de tidlig i 2008. Dette avhenger av salgsutviklinga for økoproduktene i første halvdel av 2007.
 
Stormoen legger til at TINE prioriterer å holde oppe servicegraden på eksisterende økoprodukter framfor å lansere nye.
 
De nye produktene som lanseres vil være ei avveining av hva markedet ønsker seg, og hva TINE er i stand til å levere basert på råvaretilgangen. Gitt den begrensede tilgangen på økomelk ser TINE det dessverre ikke som mulig å produsere alle typer økoprodukter som kundene etterspør.

Salgsvekst i TINEs økoprodukter 2005-2006. Kilde: TINE BA

 Vareslag  Vekst 2005-2006  Kommentar
 Øko lettmelk  ca 20 %  Litt utflating av veksten høst 2006.
 Øko  lettrømme  ca 10 %  9,1 % markedsandel. Regner med utflating av veksten.
 Øko kefir  ca 2 %  TINE godt fornøyd. Nye brukergrupper har kommet til, gamle har gått ut.
 Øko yoghurt  ca 5 %  
 Øko kvitost  ca 5 %  

Importpress
Stormoen oppfordrer melkeprodusenter som tenker på å legge om til økologisk produksjon, om å ta beslutning om dette og melde seg inn i Debio-ordninga i vinter. Da vil en ikke tape enda et år på å øke den økologiske melkeproduksjonen.
 
For, som Stormoen sier, presset fra import av økologiske melkeprodukter til Norge er økende. 

Ta kontakt
Interesserte produsenter må gjerne ta direkte kontakt med TINEs rådgivere [LB7] for å diskutere ei økologisk omlegging. Hvis ikke, kan de også ta kontakt med den lokale forsøksringen, som er samordnet med TINE, for å få ei vurdering av potensialet for omlegging, for eksempel gjennom Gratis førsteråd (GFR).

 
 
 

Nyttige lenker:
>> TINE Rådgiving og Medlem
>> Gratis førsteråd (GFR) 
>> Ekstraordinært kjøp av økologisk melkekvote. Statens landbruksforvaltning - 17.01.07.
>> Økt behov for økologisk melk - større produksjon. Pressemelding LMD - 11.01.07