Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Stadig vekst på det økologiske markedet globalt

Økologisk mat er den raskest voksende sektoren innen matindustrien med et salg globalt som nærmet seg 40 mrd US dollar i 2006. Høge vekstrater i markedet fører til mangel i sektorer som ferske grønnsaker og frukt, kjøtt, meieriprodukter og ingredienser, viser ny rapport fra Organic Monitor.

Utvalgte resultater fra rapporten viser at:

  • Det globale salget av økologisk mat og drikke har doblet seg siden 2001 med et salg som nærmet seg 40 mrd US dollar i 2006.
  • Selv om mesteparten av salget er konsentrert til Europa og Nord-Amerika, er det høge vekstrater også i andre regioner.
  • De største økningene i den økologiske matproduksjonen har vært i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Alle tre regioner rapporterer om tresifret vekst i det økologiske arealet siden 2000.
  • Produksjonen av økologisk mat har blitt verdensomspennende, men forskjeller i økologiske regelverk mellom de største handelsblokkene har blitt et hinder for internasjonal handel av økologiske produkter.
  • Økologisk frukt og grønnsaker er den største produktkategorien, og utgjør en tredjedel av det totale salget. Økologiske meieriprodukter er den nest viktigste kategorien.
  • Forbrukere i Sveits, USA og Singapore er de forbrukerne som bruker mest på økologiske produkter i sine tre respektive regioner.
  • I en region som Europa, holder forbrukere på å bli mer og mer sofistikert i sin kjøperadferd av økologisk mat. De søker etter en merverdi fra økologiske produkter utover bare produksjonsmetoden.  

Konsulentselskapet Organic Monitor har undersøkt den globale økologiske matindustrien kontinuerlig over fem år. Den nye rapporten "Global Market for Organic Food & Drink" ser på nye forretningsmuligheter for framtida. Detaljert markedsinformasjon blir gitt for de ledende geografiske regionene Europa, Nord-Amerika, Asia og Australia.

Detaljert markedsinformasjon 
Markedsinformasjonen i rapporten inkluderer volum brutt ned på land og produktkategorier, historiske og framtidige vekstrater, avkastningspotensial, markedsdrivere og -hemmere. Informasjon om konkurranseforholdene omfatter oversikt over forsyningssida, salg brutt ned på kanaler, analyse av detaljister, profiler av ledende foretak (produsenter, importører og detaljisthandelen). Annen informasjon omfatter økologisk sertifisering og regelverk, forbrukeradferd og framtidsutsikter.
 
Rapporten trekker fram forretningsmulighetene for eksisterende produsenter, nykommere og eksportører i den økologiske matindustrien.
 
Kilde: Organic Monitor
 
>> www.organicmonitor.com/700240brochure.htm