Jord- & plantehelse

Plantehelse

 • Nyttedyr i åker og eng

  Nyttedyr i åker, eng, veksthus og hage er en viktig del av en vellykket plantevernstrategi uten bruk av kjemiske sprøytemidler. For å kunne nyttiggjøre seg disse organismene, er det viktig å kjenne utseende og biologi og hvilke tiltak du kan iverksette for å fremme slike organismer. Elektroniske hjelpemidler kan gi deg mer kunnskap om nyttedyr.

 • Edderkopper og andre nyttedyr i korn og eng
  Erigone atra er den vanligste edderkoppen
  En variert og rik nyttedyrfauna er viktig i økologisk korn og andre kulturer som har problemer med flygende skadegjørere. Ulike nyttedyr utfyller hverandre ved å spise bladlus til ulike tider i sesongen. Noen spiser nesten bare bladlus, mens andre trenger mer variert kost.
 • Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk; hva er egentlig utfordringen?
  marihøne
  Bærekraft i landbruket som del av en generell bærekraftig utvikling i samfunnet er truet av en overflødig bruk av plantevernmidler og plantenæringsstoffer. Derfor er vi i økologisk landbruk restriktive mot dette. Forsker Theo Ruissen reflekterer over temaet.
 • -Plantehelse

  Å holde ei god plantehelse er ei utfordring i økologisk landbruk. Men betyr det bare å erstatte kjemiske plantevernmidler med ditto biologiske?

  I denne posteren reflekteres det over forskjellen mellom plantevern i økologisk landbruk og økologisk (organismisk) plantehelse.