Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Urter i hønsegården erstatter tilskuddsfôr

Urter i et dyrket uteareal kan forsyne høytytende verpehøns med viktige næringsstoffer. På denne måten er det mulig å redusere mengden næringsstoffer i tilskuddsfôret. Sikori og quinoa viser seg å være gode vekster i hønsegården, viser ny dansk doktorgrad.

Hypotesen i dette doktorgradsarbeidet var at verpehøns kan finne en betydelig andel av næringsstoffene de trenger i et uteareal med dyrkede vekster, og at dette er avhengig av type tilskuddsfôr som gis, og hvilke vekster som dyrkes, skriver Klaus Horsted ved Danmarks JordbrugsForskning.

Økt fôropptak fra uteareal hos økologisk verpehøns kan være en måte å øke utnyttelsen av lokale ressurser i eggproduksjonen og dermed minske importen til systemet.

Dette vil bedre kretsløpet av næringsstoffene innenfor systemet, lette overgangen til  100 prosent økologisk fôring, og bidra til bedre økonomi i eggproduksjonen.

Et mer attraktivt uteareal kan føre til at flere høns fordeler seg på hele utearealet, som kan ha en positiv effekt på hønenes velferd.

Les hele artikkelen:
>> Urter i hønsegården erstatter tilskudsfode (FØJOenyt | Desember 2006)

Andre lenker:
>> Økologisk fjørfehold (Agropub)
>> Andre artikler om økologisk eggproduksjo (Orgniac Eprints)