Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Økologi en stor mulighet for Afrikas bønder

Den økologiske boomen i de rike landene kan løfte afrikanske småbønder ut av sult og fattigdom. FN ser et stort potensial for eksport til Europa.

FNs avdeling for handel og bærekraftig utvikling, UNCTAD, mener at økologisk landbruk er veien fram for titusener av småbønder i blant annet Uganda, Tanzania og Kenya skriver den danske avisa Økologisk Jordbrug.

- Mange småbønder kan forbedre sine levekår ved å legge om. Økologi oppfyller alle betingelser for bærekraftig handel, og gir adgang til verdensmarkedet, fordi etterspørselen øker mer enn produksjonen kan følge med, sier Andrew Stevenson som er økonom i UNCTAD i Geneve.

I Uganda har mer enn 30 000 bønder med noen få hektar jord allerede lagt om.

- Mange er interessert fordi de ikke har råd til å kjøpe kunstgjødsel og sprøytemidler. Dessuten har de vansker med å selge varene sine. Vi kan tilby dem markedsadgang, og det er svært viktig, sier Brian Ssbunya, leder av eksportfirmaet African Organic.

Verdensmarkedet for økologisk mat har firedoblet seg på ti år, og ventes å nå opp i 40 milliarder dollar i år.

Forskning og praktiske erfaringer viser at de fleste bønder i den tredje verden oppnår høyere avlinger når de legger om til økologisk jordbruk.

Større biologisk innsikt og bedre teknikk er samtidig med på å forbedre matjorda og forhindre erosjon, som er et av de største problemene i Afrika.

  Økologisk landbruk innebærer ei rekke fordeler for u-land:

  • Økonomiske fordeler pga. merpriser, høyere avlinger og stor etterspørsel blant kjøpekraftige forbrukere i Vesten.
  • Miljøfordeler som følge av mindre forurensning, høyere biologisk mangfold og mindre jorderosjon. Dessuten mindre utslipp av klimagasser.
  • Bedre helse, fordi bøndene unngår farlig og helseskadelig arbeid med kjemiske sprøytemidler. I tillegg kommer sosiale og kulturelle fordeler.

  Kiilde: UNCTAD, United Conference on Trade and Development

Nyttige lenker:
>>
FN-rapport: Økologisk landbruk kan bidra til å redusere fattigdommen på landsbygda
>> Hvor "grønn" er Oslo-konferansen om afrikansk grønn revolusjon?

>> Økologisk landbruk og matsikkerhet (Gunnar Rundgren, IFOAM, 2002)

>> http://www.unep-unctad.org/CBTF/projecteastafrica.asp