Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Ny økologisk EU-forordning ennå for umoden

IFOAMs EU-gruppe forklarer EU at det ennå er mye arbeid igjen på det forslaget til ny EU-forordning for økologisk landbruk. Det foreliggende utkastet er for uferdig, sier IFOAMs EU-gruppe i ei pressemelding.

I et møte med EUs danske landbrukskommisjonær Marianne Fischer Boel fortalte IFOAMs EU-gruppe at det siste utkastet til ny EU-forordning hadde blitt bedre, men at det fremdeles er uløste saker som vil skape problemer.

IFOAM-delegasjonen la vekt på de problemene som ville hindre den private økologiske sektoren i å bidra til å utvikle økologisk landbruk i Europa.

Mer byråkrati
IFOAM EU-gruppa frykter at det nye forslaget vil føre til mer byråkrati, ikke mindre, sier Francis Blake som er president for IFOAMs EU-gruppe.

Private merker ingen handelsbarriere
Private regelverk og logoer blir i forslaget omtalt som "handelsbarrierer". IFOAM mener dette er feil. De hindrer ikke handel - derimot stimulerer de til økt etterspørsel.

IFOAM EU-gruppa ber EU-kommisjonen og det nåværende finske presidentskapet om nok tid til å lage en forordning med kvalitet. Det viktigste må være å sikre en vellykket utvikling av økologisk landbruk i framtida.

Last ned:
>> Press release: New Organic EU Regulation not mature enough, IFOAM EU group, 13 November 2006