Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Debio fortsetter

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen mener dagens øko-kontroll fungerer bra. Etter at gjennomgangen av ordningen starta i 2004, har det vært usikkert om øko-kontrollen fortsatt skulle delegeres til Debio. Den endelige konklusjonen er imidlertid at ordningen fungerer bra og at myndigheten vil satse videre på Debios Ø-merke.

Mer om saka på LMDs nettsider