Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Økomelk i pluss

Tines resultat for økomelk er snudd fra tap til gevinst. Merinntekta på 50 øre per liter dekker nå de ekstra kostnadene selskapet har på henting og omsetning av økologisk melk. Seniorrådgiver Gjermund Stormoen etterlyser flere økologiske melkeprodusenter. Tine sier nå nei til til flere storhusholdninger som ønsker økomelk.

Stormoen er bekymret over at Tine ikke dekker etterspørselen i markedet, og at dette på sikt reduserer selskapets omdømme. Han noterer også en sterk etterspørsel etter økologisk skumma melk og økologisk fløte. Det er heller ikke tilfredsstillende for seniorrådgiver Stormoen at dette potensialet ikke utnyttes. Den eneste løsninga på problemet er flere økologiske melkeprodusenter, mer økologisk melk og dermed et større utvalg av økologiske produkter.

Kilde: Bondebladet