Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Korndyrking - oppdatert veiledningsmateriell

Oppdatert veiledningsmateriell om økologisk kornproduksjon er nå tilgjengelig i form av 16 temaark. Alle sider ved agronomien er dekket, samt mekanisering, økonomi og omlegging til økologisk produksjon. Temaarkene er laget i et samarbeid mellom Bioforsk Økologisk og Landbrukets Forsøksringer.
Gå til side for nedlasting

Faksimile-okokorn-jord_nr1

 Faksimile av temaark økologisk kornproduksjon nr 1 om jord. Dette er det første av 16 temaark i denne serien. Last ned temaarkene ved å følge lenka over.