Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Økt salg av økologiske melkeprodukter

Yoghurt økologisk

Etterspørselen etter TINEs økologiske produkter har god vekst. Men TINEs leveringsevne har variert fordi råvaretilgangen ikke er i samsvar med det som trengs i markedet, melder TINE BA om.

For bonden kan en slik situasjon oppleves forunderlig, men melkeflyten fra jur til produkt og disk er ikke alltid like enkel og slik den bør være. Dette vil TINE se nærmere på.

- Vi må styrke TINEs leveringsevne! sier konserndirektør Bjrøg Bruset. - Det kan vi først og fremst gjøre gjennom bedre samhandling mellom råvaretilgang og markedsaktivitet. Vi mener også at råvaretilgangen bør økes til de anleggene som har økologiske produsentklynger i sitt leveringsområde.

TINE har flere økologiske produkter, men opplever at veksten er størst på det som er flytende, nemlig lettmelk, kefir og rømme. Det produseres også økologisk hvitost og økologisk yoghurt.