Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Hvor "grønn" er Oslo-konferansen om afrikansk grønn revolusjon?

Den 31. august og 1. september møttes multinasjonale foretak samt offentlige og private organisasjoner i Oslo for å diskutere hva som må gjøres for å skape en "afrikansk grønn revolusjon".  Oslo-konferansen er svar på FNs generalsekretær Kofi Annans oppfordring i 2004 til handling for utvikling av landbruket i Afrika.

IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) vil gratulere arrangørene med at de setter den alvorlige tilstanden til Afrika på den internasjonale dagsorden, for dette trenger helt klart oppmerksomhet.  Likevel spekulerer IFOAM på hvor "grønn" denne revolusjonen som arrangørene ser for seg, egentlig er.  Arrangørene er nemlig banker og kunstgjødselprodusenter.

Standen som Debio, Oikos og Bioforsk Økologisk hadde under "African Green Revolution Conference" på Grand Hotell i Oslo. Foto: Jon Magne Holten


Innføring av kunstgjødsel og pesticider i landbruket fører i hele verden til overbelastning og forringelse av jordsmonnet.  Utviklingen er en del av et produksjonssystem som i økende grad prøver å bli uavhengig av naturlig regulerende prosesser og lokale ressurser.  Et slikt produksjonssystem er totalt avhengig av ikke-fornybare ressurser. 

Når naturlige kretsløp blir brutt, fører det til økning i insekts- og sykdomsangrep, og større problemer med tilgang på næringsstoffer.  For å løse problemene behøves enda mer pesticider og enda mer kunstgjødsel.  En ond sirkel er dermed dannet.

Selv om lav jordfruktbarhet er en av årsakene til Afrikas lave matsikkerhet, er det helt klart ikke den eneste årsaken. Sosiale og økonomiske faktorer er like avgjørende, men disse vil ikke forandres ved å bruke mer kunstgjødsel!  

Et ensidig fokus på produktivitet per hektar ignorerer den økende mengden dokumentasjon som viser at det ikke er tilbudsfaktorer, slik som produktivitet pr. hektar, men etterspørselen, det vil si markedsmulighetene, som avgjør utviklingen av landbruket i Afrika.

I motsetning til å være avhengig av tilførte innsatsmidler som kunstgjødsel og pesticider, er strategien i økologisk landbruk at det er bøndene som er i sentrum.  På den måten gis beslutningsmyndigheten tilbake til befolkningen på landsbygden.  Økologisk landbruk er kunnskapsintensiv og bygger på tradisjonell kunnskap, heller enn å være kapital- og ressursintensiv.

- Vår forståelse av en "grønn revolusjon" er at den skal være virkelig grønn.  Det vil si å se på alle sidene ved bærekraftig utvikling, sier president i IFOAM, Gerald A. Herrmann.

- Mineralgjødsel er laget ved hjelp av olje, en begrenset ressurs som blir stadig dyrere.  Mer enn halvparten av verdens mat produseres av kvinner, og på landsbygden i utviklingsland så mye som 80 prosent.  Likevel har kvinner dårlig tilgang til land, kreditt og utdanning.  Disse sidene ved bærekraftig utvikling må settes i fokus.  En grønn revolusjon basert på kunstgjødsel vil gjøre situasjonen verre for de som produserer mesteparten av maten i utviklingslandene i dag, forklarer Gerald A. Herrmann.

Ei rekke innflytelsesrike personer, blant annet direktør for FNs tusenårsmål, fra Verdensbanken  og multinasjonale selskap og banker, holdt innlegg under konferansen i Oslo. Foto: Jon Magne Holten

IFOAM, sammen med sine norske medlemsorganisasjoner Oikos, Debio og Bioforsk Økologisk, presenterer økologisk landbruk som det virkelig grønne alternativet, i motsetning til et landbruk basert på eksterne tilførsler.  Deltakerne på konferansen i Oslo har dermed mulighet til å få en bredere forståelse for problemstillingene i Afrikas landbruk.

I et Norad-støttet prosjekt i Zambia som Oikos driver, får småbrukere med opplæring i økologisk landbruk økte avlinger og veldig god kvalitet på den økologiske bomullen og grønnsakene de dyrker.

Kilde: pressemelding fra IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)

Nyttige lenker:
>> Kritiserer norsk gjødselsrevolusjon i Afrika (Aftenbladet 31. august 2006)

>> Organic Agriculture Contributes to Food Security and Rural Development in Africa - IFOAM press release 28 June 2006

>> www.africangreenrevolution.com/en/partnership/oslo_conference/index.html