Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Gilde trenger mer økoslakt

- Gilde trenger mer økoslakt for å dekke markedet, sier storkjøkkenansvarlig Geir Krogh-Albertsen, i Gilde Region Nord til Gildes nettside. Merpris og tillegg for økologisk storfe er for tiden kr 3,80 pr kg, både for økologisk storfe og økologisk lam.

- Utfordringen er å selge hele dyret. Derfor må vi bli bedre på produktutvikling. Foreløpig tør vi ikke å gå ut med tilbud om økologisk kjøtt over hele landet fordi vi ikke får inn nok slakt, fortalte storkjøkkenansvarlig Geir Krogh-Albertsen i forbindelse med et seminar som Gilde arrangerte sammen med Bioforsk Økologisk og Fylkesmannens Landbruksavdeling i Møre og Romsdal tidligere i sommer.

Albertsen mener at det mest interessante markedet er storkjøkken. Han jobber nå med et økologisk alternativ til St. Olavs Hospital i Trondheim.

Prisøkning
Fra 3. juli ble avregningsprisen for økologisk storfe økt slik at denne nå ligger 2 kr/kg over ordinær storfepris. I tillegg kommer et innmeldingstillegg på 1,80 kr/kg. På våren/sommeren vil innmeldingstillegget følge de øvrige pristilleggene for storfe leveranseavtale som da økes for å stimulere til leveranser i denne perioden.

For økologiske lam innføres det en merpris f.o.m. uke 35 t.o.m. uke 49 på kr 3,00/kg. I tillegg kommer et innmeldingstillegg på kr 0,80/kg som gjelder f.o.m. uke 28 t.o.m uke 49. Fra uke 50 til uke 34 er det ordinær pris på økolam.

I tillegg innføres det for Region Vest sitt anlegg i Førde et ekstra innmeldingstillegg på kr 2,00/kg for "Ung sau" og "Sau." Økosautillegget er begrunnet i et ønske om å dekke opp etterspørsel etter råstoff for den populære økologiske fårepølsa. Mer detaljert informasjon fåes ved å kontakte nærmeste medlemssenter.