Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-EU satser på økologisk produksjon i distriktene

IFOAM EU group

EU-kommisjonen mener at økologisk produksjon kan bidra til økonomisk utvikling av distriktene. I denne sammenhengen var det i juli møte i IFOAMs EU-gruppe i Norge.

IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movement) er den internasjonale organisasjonen som forener arbeidet med å trygge og fremme økologisk produksjon på global basis.

IFOAMs EU-gruppe gir bl.a. innspill direkte til EU-kommisjonen, som utformer EUs forordninger for økologisk produksjon.

IFOAMs EU-gruppe representerer 330 medlemsorganisasjoner i alle EU/EFTA land. Medlemsorganisasjonene er bondeorganisasjoner, så vel som forbrukerorganisasjoner og miljøorganisasjoner, men også forskningsinstanser og andre typer virksomheter.

Norge har fire IFOAM-medlemmer, disse er Oikos, Bioforsk Økologisk, Biologisk-Dynamisk Forening samt Debio. EU-gruppa koordinerer og representerer synspunktene fra den økologiske sektoren i EU/EØS-landene.

EU-gruppa møttes på Stange
IFOAMs EU-gruppe hadde i juli et flere dagers møte på Fokhol gård på Stange. Hovedtemaet var å fokusere på hva økologisk landbruk kan bidra med i forhold til distriktsutvikling.

Representanter fra mer enn 20 land var tilstede på seminaret "Organic Farming and Rural Development to provide growth, jobs and sustainability"  der Debio  sammen med IFOAM EU-gruppe stod som arrangør.

Et viktig tema på møtet var å se på om distriktsutviklingsplaner, som nå utarbeides i mange europeiske land, legger tilstrekkelig vekt på hva økologisk landbruk kan bidra med. Dette er spesielt viktig fordi økologisk produksjon kan bidra til økonomisk utvikling av distriktene.

93.000 nye arbeidsplasser i Storbritannia
En studie foretatt og publisert fra Soil Association i Storbritannia understreker hvilket potensial og bidrag økologisk produksjon har i distriktsutviklingen. Det vises til at dersom alt landbruk i Storbritannia ble økologisk ville det føre til mer enn 93.000 nye arbeidsplasser på gårdene. Les studien her.

Revisjon av EUs økoforordning
Det andre temaet for møtet var de forestående endringene i EUs forordning for økologisk produksjon. Endringene vil ha en avgjørende betydning for utviklingsmulighetene for økologisk produksjon, og dermed også ha betydning for distriktsutviklingen.

Lenker:
>> IFOAMs EU-gruppes hjemmeside