Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Gilde trenger mer økoslakt

Gilde_Okologisk_120

- Gilde trenger mer økokjøtt for å dekke markedet. Det sa storkjøkkenansvarlig Geir Krogh-Albertsen på et seminar i Molde som Gilde arrangerte sammen med Bioforsk Økologisk og Møre og Romsdal Fylke. Seminaret samlet ei gruppe engasjerte kjøttprodusenter.

Av Anita Land, Bioforsk Økologisk

- Utfordringen er også å selge hele dyret, derfor må vi bli bedre på produktutvikling, sa Geir Krogh-Albertsen. Foreløpig tør vi ikke gå ut med tilbud  med økologisk kjøtt over hele landet fordi vi ikke får inn nok slakt.

Krogh-Albertsen mener at det mest interessante markedet framover er storkjøkken.

Gilde har skilt ut en egen enhet som arbeider opp mot storkjøkken og her er økologiske produkter svært aktuelt. Geir Krogh-Albertsen begynte arbeidet med leveranse av økologiske alternativ til storkjøkken etter at St. Olavs Hospital i Trondheim etterspurte såpass store mengder.

Mangel på økologisk gris
De økologiske pølsene som ble servert på Jazzfestivalen i Molde inneholdt ikke svinekjøtt. Dette er fordi norsk økologisk svinekjøtt er svært vanskelig å få tak i. Det arbeides med å få opp produksjonen og flere  nyetableringer er i gang, men det er et stykke igjen til markedet er dekt opp.

Megatrend
Gardbrukere som leverer til slakteriet er nyssgjerrig på hvor råvarene havner og hvordan utviklinga i markedet og produksjonen er. Rådgiver i Bioforsk Økologisk, Liv Birkeland holdt et innlegg om trender i økologisk forbruk.

Hun pekte på at grunnen til at folk kjøper økologisk mat er ikke alltid er den samme som grunnen til at gardbrukere legger om til økologisk. For gardbrukerne er miljøargumentet avgjørende, men for mange forbrukere er egen helse hovedgrunnen.

Ellers er det liten tvil om at markedet innen økoprodukter er økende. - Vi kan snakke om en megatrend, sa rådgiver Liv Birkeland.

Tilbakegang
Det har værte en tilbakegang i tilførselen av økologiske slakt, derfor håper Gilde at det nå blir satsa på å få fram flere slaktedyr. Kristin Eide fra Møre og Romsdal Fylket la fram tall på utviklinga i Møre og Romsdal, som viser er liten økning i omlagt areal. Fylket prøver å stimulere til økt produksjon innen økologisk mjølk og kjøtt.

Eide var svært fornøyd med at Tine har utvida sine økoklynger fra 1. juli 2006. Hun håpet også på å få opp produksjonen av økologisk lammekjøtt i Møre og Romsdal.

Leverandørene som deltok på seminaret var svært engasjerte og Gilde fikk innblikk i noen av utfordringene økoprodusentene står ovenfor både de som har storfe og sau. Slike seminarer er en viktig arena for leverandørene for å komme i dialog med Gilde.

Det er liten tvil om at forbrukerne vil ha økologisk kjøtt, bare det er tigjengelig og prisen ikke er alt for høy pris.

Foruten et spennende seminar fikk deltakerne "jazza" seg i Moldes gater der en kunne kjøpe økologisk mat. Jazzfestivalen inviterte på årets åpningskonsert med jazzlegenden McCoy Tyner slik at det ble både nytte og hygge.

Lenker:
>> www.gilde.no/produktoversikt/produktserier/oekologisk
>> www.bioforsk.no/okologisk