Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Pesticider kan øke risikoen for Parkinson´s

brainepilepsy
Ny amerikansk forskning viser at eksponering for pesticider, men ikke for andre miljøfarlige stoffer, kan øke risikoen for å utvikle Parkinson´s med 70 prosent. Type pesticid og varighet av eksponering som er nødvendig er ennå ikke klarlagt, sier forskerne.

Forskerne vurderte ikke varighet, hyppighet eller grad av pesticid-eksponering, og de understreker at den absolutte risikoen for å utvikle Parkinson´s er relativt liten.

Funnene deres støtter imidlertid opp under tidligere studier av dyr som knytter eksponering for pesticider til dysfunksjonelle motoriske evner og lavere nivå av nevrotransmitteren dopamin i hjernen. Nedgang i dopamin-nivået har lenge vært forbundet med Parkinson´s.

Første store studien
- Dette er den første store studien av mennesker som viser at eksponering for pesticider er forbundet med en høyere forekomst av Parkinson´s, sier lederen av studien, Dr Alberto Ascherio, førsteamanuensis i ernæring og epidemiologi ved Harvard School of Public Health i Boston.

- Det er selvsagt en relativt økning, understreker Ascherio. - Slik at når normal risiko for å utvikle Parkinson´s gjennom et liv er 3 prosent, vil pesticid-eksponering øke risikoen til 5 prosent.

Ascherio og hans kolleger diskuterer sitt arbeid i juli-nummeret av Annals of Neurology.

Forfatterne gikk gjennom livsstilsundersøkelser fra både 1982 og 2001 med over 143000 deltakere i den amerikanske "Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort" som ble startet i 1982.

I tillegg til pesticid-eksponering, ble deltakerne spurt om eksponering for ei rekke kjemikalier og støv, slik som: asbest, syrer, løsemidler, kull- og steinstøv, tjære, asfalt, dieseleksos, fargemidler, formaldehyd, bensineksos, ugrasmidler, tekstilfiber, sagmugg, røntgenstråling og radioaktive materialer. Nesten alle pasientene var hvite og med en snittalder på litt over 60 år.

Forskerne studerte 413 deltakere som hadde diagnosen Parkinson´s sjukdom.

Undersøkelsen viste at litt over åtte prosent av mennene og litt over tre prosent av kvinnene sa de hadde vært eksponert for pesticider.

Pasienter som hadde vært eksponert for pesticider hadde dobbel så stor sannsynlighet for å være arbeidere og 14 ganger større sannsynlighet til å være bønder, ranchere eller fiskere.

Det ble imidlertid ikke funnet noen forskjell i risiko mellom pasienter som hadde blitt eksponert for pesticider gjennom jobb, som f.eks. bønder, og de som hadde vært i kontakt med kjemikaliene  på grunn av bruk i hjemmet eller i hagen.

70 prosent risikoøkning
Sett bort i fra yrke, fant Harvard-teamet at pesticid-eksponering økte risikoen for Parkinson´s med 70 prosent på lang sikt.

Ascherio understreker at sjøl om forbindelsen som ble funnet i hans studie var sterkere enn noe annet som er tidligere dokumentert, så behøves mer arbeid for å bestemme nøyaktig hva det er med pesticider som framskynder Parkinson´s.

- Hovedpoenget vil være å identifisere hvilke kjemikalier som forsårsaker Parkinson´s, sier han. - Det er ikke veldig praktisk å fortelle folk å unngå pesticider, fordi mange synes det er veldig effektive. Dette vil kreve et mer detaljert studie, legger han til.

"Viktige og solide" funn
Robin Elliot, administrerende direktør for Parkinson´s Disease Foundation i New York, beskriver funnene som "viktige og solide".

- Dette er helt klart den største og mest seriøse befolkningsstudien, og den ser ut til å være det beste beviset på at det er en sammenheng mellom pesticider og Parkinson´s blant folk, sier Elliot. - Det fortjener nærmere undersøkelser, sier han.

I en separat, mindre studie, publisert i juni-nummeret av Movement Disorders, fant et forskningsteam fra Mayo Clinic i Olmstead County, Minnesota, at pesticid-eksponering syntes å øke Parkinson´s-risikoen for menn, men ikke for kvinner.

149 menn og kvinner, alle lokale Parkinson´s-pasienter som hadde utviklet sjukdommen mellom 1976 og 1995, hadde blitt telefonintervju. Mayo-teamet intervjuet også 129 friske personer.

De fant at mannlige pasienter hadde 2,4 ganger større sannsynlighet enn friske personer for å ha vært eksponert for pesticider. For kvinner ble ingen slik risikoøkning funnet.

Kilde: http://www.healthday.com/view.cfm?id=533466