Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Det tyske økomarkedet opp 4 mrd kr i 2006

I Europa er det tyske markedet for økologisk mat det største. I 2005 økte det med 15 prosent og omsatte for ca 32 milliarder kroner.

I løpet av 2006 beregnes verdien av det tyske økomarkedet til å være drøye 36 milliarder kroner. Det nest største økomarkedet i Europa er Storbritannia med 14,4 milliarder kroner, tett fulgt av Frankrike og Italia med 13,6 milliarder kroner hver.

Størst forbruk per capita i EU har Sveits, Sverige, Østerrike og Danmark. I disse landene kjøper forbrukerne økologiske matvarer for over 320 kroner per år mot 190 kroner per capita som middel i hele EU.

USA er det økomarkedet som vokser mest i verden. I 2005 vokste det med hele 20 prosent, og beregnes å være verdt ca 215 milliarder kroner i 2006.

Veksten fortsetter i Danmark
I Danmark ble det i 2005 omsatt økomat for 2,5 milliarder kroner, som er ei økning på 12 prosent fra året før. Omsetninga økte innen alle varegrupper. Den største økninga skjedde innen melk, ost og egg, som vokste med 78 mill. kroner, fulgt av frukt og grønnsaker (opp 64 mill. kr), og kjøtt (opp 49 mill. kr).

For enkeltvarer var det sterk salgsvekst for skummet melk og lettmelk, ost, storfe- og kalvekjøtt og gulrot. 

Melk, ost og egg utgjør tilsammen omtrent halvparten av det danske økologiske mat- og drikkemarkedet, med en omsetning på ca 1,2 milliarder kroner i 2005. Salg av økologisk frukt og grønnsaker var verdt 419 millioner kroner, eller 17 prosent av markedet. Ris, brød, mel og korn utgjorde 246 millioner kroner, eller 10 prosent av markedet.

Salg av økologisk kjøtt utgjorde i 2005 206 millioner kroner, eller 8 prosent av det økologiske markedet. Kjøttsalget økte med 67 prosent mellom 2003 og 2005. Omlag halvparten av salget i 2005 var storfe- og kalvekjøtt.

Kilde: Ekoweb og Organic Monitor