Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Det finske økomarkedet verdt 200 mill. euro

finland

I Finland, vårt nordiske naboland i øst, er omlag en prosent av det totale matforbruket økologisk. Siden 2002 har det økologiske forbruket stagnert, men enkelte varegrupper fortsetter å øke.

Blant de varegrupper som fortsetter å øke, er for eksempel tomater, kaffe og barnemat.

Den største andelen av det økologiske salget, 88 prosent, skjer innenfor dagligvarehandelen. I Finland har en relativt få spesialbutikker. Antallet økologiske artikler i en normalt stor dagligvarehandel er ca 300-500 stykker. Økologiske varer til en verdi av 200 millioner euro selges årlig i Finland.

Av Finlands befolkning på 5,2 millioner bor ca 70 prosent i de tre største byene og det er også her størsteparten av økoforbruket skjer. Gjennomsnittsforbruket av økologiske produkter per finske innbygger beregnes til 38 euro mot 47 euro per svenske innbygger.

Kilde: Ekoweb - www.ekoweb.nu