Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Hele Debio på øko-kongress

økokongress 2006

I slutten av mai gikk den av stabelen i Danmark, den største økokongressen som har blitt holdt i Norden. 1050 deltagere fra 45 land og hele 70 nordmenn deltok, deriblant alle ansatte i Debio. Inntrykkene fra den mangfoldige økoverdenen var inspirerende.

Av Jon Magne Holten

Mange nordmenn var i Odense 30. til 31. mai for å lære mer om økologisk mat og landbruk og for å la seg inspirere. Sertifiseringsorganet Debio tok med alle sine ansatte under Økologi-kongressen 2006, som holdes hvert andre år.

- På kongressen får man følelsen av å være en del av et stort miljø. Økologisk landbruk er det mange som gjør. Det er stort, det er profesjonelt og mye større enn det som skjer i Norge, sier Kristin Havsjømoen, nestleder i Debio. 

Sertifiseringsorganet tok med seg sine ansatte som en påskjønnelse i forbindelse med Debios 20-årsjubileum og for faglig påfyll og inspirasjon. Dette satte de Debio-ansatte satte stor pris på. Debio kunne også møte mange internasjonale samarbeidspartnere, gamle som nye, under kongressen.

Bønder deltok også
- Jeg har inntrykk av at det har skjedd en stor utvikling enn bare for noen år siden, uttaler Havsjømoen.

- Det deltok også en del bønder. Det er positivt. I Danmark har de noe å samle seg rundt som vi ikke har i Norge. Dette var en kongress for alle, også for produsentene, avslutter hun.

Kongressen favnet deltakere fra hele Europa og på tvers av alle fagområder i den økologiske sektoren. Tilstede var bønder, forskere, personer fra myndighetene, foredlingsbedrifter, konsulenter og interesseorganisasjoner.

Foruten Debio, var de der de fleste fra den norske øko-sektoren: Oikos - økologisk landslag, Bioforsk Økologisk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), UMB, Norsk senter for bygdeforskning, Landbruks- og matdepartementet, Statens landbruksforvaltning, FMLA, TINE BA, Statens institutt for forbrukerforskning, Mattilsynet, Norges Vel og Veterinærinstituttet.

Sagt under økologi-kongressen:

Markedet er ikke et mål i seg selv
"Noen ganger føles det som om markedet er blitt en målsetning i seg selv, men økologi handler om jord, planter, dyr og mennesker."
Nic Lampkin, direktør for Organic Centre Wales

Vil danse med kvinne med ring i nesen
"Jeg er bonde fordi jeg vil ha et godt liv. Men jeg vil også gjerne ha et moderne samfunn, hvor en bonde fra Vestjylland kan danse rundt med en ung kvinne med ring i nesen om kvelden."
Knud Erik Sørensen, formann for Økologisk Landsforening

Økologi er win-win
"Økologien har en dobbeltrolle, fordi det dels handler om markedet og forbrukeren, og dels om hvordan en behandler jorda. Andre miljøtiltak tenker ikke på markedet. Økologi gagner begge deler, så det er en win-win-situasjon!"
Nic Lampkin, direktør for Organic Centre Wales

Norsk økoforskning
Bioforsk Økologisk presenterte fem forskningsbidrag under kongressen. Les bidragene på Organic Eprints:

>> Håvard Steinshamn, Marina A. Bleken, and Erling Thuen (2006). Feed production on farms without animals is not environmentally sustainable.
>> Bakken, Anne Kjersti; Hansen, Sissel; Strøm, Turid and Steinshamn, Håvard (2006). Sulphur supply: a limiting factor in organic roughage-based livestock production?
>> Løes, Anne-Kristin; Henriksen, Trond M. and Eltun, Ragnar (2006). Repeated undersowing of clover in stockless organic grain production.
>> Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Eltun, Ragnar and Korsaeth, Audun (2006). Long-term effects of cropping systems on the earthworm populations in a loam soil.
>> Henriksen, Britt I. F.; Grøva, Lise and Kielland, Camilla (2006). Organic Cow Comfort - an advisory tool to secure animal welfare on organic dairy farms in Norway.

Alle de 287 forskningsbidragene som ble presentert under økologi-kongressen kan lastes ned fra Organic Eprints:
>> http://orgprints.org/view/projects/int_conf_joint2006.html 


 

Hva er den største utfordringa innen økologisk landbruk i ditt hjemland?
Ssekyewa Charles, professor, Uganda
"Vårt største problem er jordfruktbarhet. Vi skal skape den og bevare den. Bøndene dyrker en åker, og når den ikke lenger er fruktbar, finner de en ny åker. Og så må vi sørge for at bøndene bare bruker godkjente midler. På mitt universitet har vi studert økologisk landbruk. Vi har dessuten studenter som kommer fra landbruket og gjerne vil lære mer. Det er en stigende interesse for økologi."

Enrico Di Martino, utvekslingsstudent, Italia
"Vår største utfordring er den direkte kontakten til forbrukeren. Mange økologiske bønder i Italia er for små til å kunne levere til supermarkedene. Og dessuten må vi arbeide med vårt økologiske image. Italienerne ser det ikke på samme måte som danskene. Det er ikke så stor tillit til merkinga."

Kilde: LandbrugsAvisen, www.landbrugsavisen.dk