Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Danmark: økologisk omstilling av grøntsektoren

Med bakgrunn i de økende funnene av pesticidrester i dansk så vel som i utenlandsk frukt og grønnsaker, har en samstemt opposisjon i Folketinger etterlyst en handlingsplan som kan fremme omlegging til økologisk frukt- og grønnsaksproduksjon.

Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har i dag avgitt en felles uttalelse hvor det blant annet står:
"Det bør igangsettes en handlingsplan, som kan støtte omstilling av dansk frukt- og grønnsaksproduksjon til økologisk produksjon. Målsetninga er at en stadig økende del av frukt- grønnsaksproduksjonen i Danmark skal være økologisk, for på den måten på lang sikt å utfase bruken av pesticider i dansk frukt- og grønnsaksproduksjon."
 
Økologisk Landsforening hilser forslaget velkomment:
- De økologiske frukt- og grøntprodusenter går i front med utvikling av nye dyrkningsstrategier, teknologi, og ikke minst et marked for frukt og grønnsaker dyrket uten pesticider. Men vi har fortsatt mange dyrkningsmessige utfordringer og er i hard konkurranse med veldig billige utenlandsk frukt og grønnsaker, sier Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening, foreninga for økologiske bønder, bedrifter og forbrukere.
 
- Hvis det skal være en dansk frukt- og grønnsaksproduksjon i framtida, skal den være et markant alternativ som forbrukerne kan stole på, og som skåner miljøet. Det er korrekt forstått at det kreves en investering i rådgivning, forsøks- og utviklingsarbeid og forskning. I mange andre EU-land er det en spesiell nasjonal støtte til den økologiske frukt- og grønnsaksproduksjon. Vi ber ikke om en ny produksjonsstøtte, men om et utviklingsinitiativ som kan utvikle økologisk frukt-, bær- og grønnsaksproduksjon i Danmark.
 
Økologisk Landsforening har drøftet forslaget med både matminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Connie Hedegaard. Paul Holmbeck antar at det er gode muligheter for at Folketinger kommer til enighet om utvikling av ei slik handlingsplan.
 
Kilde: www.okologi.dk