Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Danmark: Nytt program for å styrke økologien

global organic farming

Nye økologiske forskningsprosjekter i Danmark skal sette fokus på matvarekvalitet, miljø og bønders vilkår i tredje verden. Ut av en total ramme til det økologiske forskningsprogrammet FØJO III på 170 mill. danske kroner, er 72,7 mill. fordelt til seks prosjekter som tar opp sentrale problemstillinger.

Det danske Fødevareministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrukeranliggender har fordelt  midlene til "Ny forskning i økologisk jordbrug og økologiske fødevaresystemer 2005 - 2010", også kalt FØJO III.

De seks nye forskningsprosjektene
De seks nye prosjektene som danskene nå har satt i gang skal gi ny kunnskap om flere sentrale problemstillinger. Følgende prosjekter er startet:

  • Dyrkingssystemets effekt på produksjon og miljø - hvilke effekter har konvensjonelle og økologiske dyrkingssystemer på både produktivitet og miljø
  • Bærekraften til økologisk landbruk i global sammenheng - hvordan kan økologisk landbruk begrense lokale og globale miljøeffekter og bidra til å bedre kårene for fattige bønder i en globalisert verden
  • Høy frøkvalitet
  • Økologiske dyrkingssystemer for grønnsaker
  • Økologisk melk med høy kvalitet - hvordan forbedre produksjonen av høykvalitetsmelk, ved å fokusere på fôring, melkehandtering og nye pasteuriseringsteknologier
  • Etterspørselen på det økologiske markedet - hva er betydningen av økologisk landbruk og omsetning for samfunnet, samt stabiliteten til forbrukernes etterspørsel

Disse seks prosjektene er de første som er valgt ut av totalt 15 prosjekter. De ni andre prosjektene skal settes i gang i 2007.

Les mer om forskningsprogrammet FØJO III:
>> Ny forskning skal styrke økologien - Fødevareministeriet
>> Forskningsprosjekter i FØJO III - Forskningscenter for Økologisk Jordbrug