Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Svensk mølle satser på klimakompensasjon

Saltå Kvarn i Järna i Sverige satser på å klimakompensere sine økoprodukter. Tanken er at den miljøpåvirkningen som produksjonen medfører skal veies opp med motsatte tiltak.

I følge bedriften er det CO2-utslippene fra langtransport som skal kompenseres. Dette gjør Saltå Kvarn ved å plante trær som binder en tilsvarende mengde CO2.

Bedriften planlegger å starte med slike sertifiserte treplantingsprosjekter for samtlige av sine produkter. Men først ute er de økologiske fikenene som importeres fra Tyrkia.

I følge Saltå Kvarn innebærer deres import av 100 tonn fiken per år til at 22 tonn CO2 slippes ut i atmosfæren. For å kompensere for dette vil en avgift bli betalt til treplanting på 2000 kvadratmeter. Treplantingene gjøres imidlertid ikke i Tyrkia, men i Uganda hvor treplantingene kommer til å bidra til en bærekraftig lokal utvikling i følge Saltå Kvarn.

Å kompensere for CO2-utslippene er ikke spesielt dyrt, fastslår bedriften. Kostnaden for ett tonn CO2 blir 125 kroner. Det å øke prisen til forbruker på produktene blir trolig ikke nødvendig.

- Vi er svært forhåpningsfulle og spente på å se hvordan markedet og forbrukerne tar i mot denne løsningen. Vi vil gå videre med å CO2-kompensere for de produktene der vi kan påvirke mest, for på sikt å ta oss av korntransport innen Sverige. Vi sikter på å CO2-kompensere hele bedriften, sier Johan Ununger, direktør ved Saltå Kvarn.

Kilde: Lantbrukets Affärstidning