Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Ny øko-strategi til høsten

Regjeringa kommer til å legge fram en helhetlig strategi til høsten for å nå 15%-målene i Soria Moria-erklæringa om økologisk landbruk og forbruk. Det fortalte statssekretær Ola T. Heggem under NORSØKs 20-årsjubileum på Tingvoll 26. april.

Av Jon Magne Holten

En tverrdepartmental arbeidsgruppe bestående av 7 departmenter jobber nå med en helhetlige strategi i ei handlingsplan for å nå målene i Soria Moria-erklæringa om 15 prosent økologisk produksjon og omsetning i år 2015. Arbeidsgruppa består av blant annet matdepartmentene Landbruks- og matdepartmentet, Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, samt Miljøverndepartementet og Næringsdepartementet.

Helhetlig økologisk strategi
Handlingsplana fra regjeringa blir lagt fram til høsten. Den kommer til å inneholde fire sentrale punkter: Hvordan det offentlige kan etterspørre mer miljøvennlige varer og økomat, f.eks. i skolemåltider. Videre skal utdanning og forskning styrkes, samt informasjonen om økologisk mat.

Statssekretær Heggem i Landsbruks- og matdepartementet ville foreløpig ikke røpe mer om innholdet i strategien til regjeringa under foredraget som han holdt på 20-årsjubileet til Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) på Tingvoll.

Heggem håpet at år 2006 vil bli år null for økologisk landbruk i Norge. I Danmark blir år 1996 omtalt som år null.

I oppfølginga av Soria Moria-erklæringa kommer dessuten dagens økologiske satsninga til å bli vurdert i årets jordbruksoppgjør.

Samfunnsgoder og private goder
Regjeringa ser at økologisk landbruk kan bidra med både samfunnsgoder og private goder. Samfunnsgodene av økolandbruket er miljø, overføringsverdi til det konvensjonelle landbruket og dyrevelferd. Blant de private godene som økologisk landbruk kan levere er større valgmuligheter for forbrukeren og andre produkter.

Statssekretær Heggem poengterte i sitt foredrag at det er viktig å stimulere i begge ender, det vil si både produksjonen og markedet.