Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Umulig sameksistens?

image002

Sameksistens mellom GMO-vekster og økologiske og vanlige konvensjonelle vekster har vært et omstridd tema i EU. Det viser seg at det kanskje ikke er mulig. GMO-mais har smittet over til økologiske mais i Spania.

Som det eneste landet i EU som har godkjent dyrking av GMOer i stor skala , har Spania siden 1998 godkjent flere sorter av GM-mais. Sameksistens går ut på at GM-vekster kan dyrkes sammen med økologiske og konvensjonelle vekster i henhold til et regelverk avstander, lagring, merking, kontroll osv. for å unngå smitte fra GM-vekster til vanlige vekster.

Erfaringer gjort i regionene Katalonia og Aragon i Spania som er dokumentert i rapporten "Impossible coexistence" viser at brudd på regelverket for sameksistens har skjedd i stort omfang. Det rapporteres hvert år om et økende antall hendelser av GM-kontaminering i vanlige vekster i Spania.

GMO-dyrking må stoppe
Forfatterne av rapporten konkluderer med at all autorisert dyrking av GMOer i Spania må opphøre fordi de mener at tekniske og lovmessige rammeverket ikke eksisterer for å sikre en trygg og kontrollert dyrking.

Last ned rapporten:
>> "Impossible coexistence" av Greenpeace Spania, lokalstyret i Catalunya og Plataforma Transgenics Fora!