Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Stor øko-kongress i Danmark i mai

joc2

Økologi-kongressen 2006 som blir holdt i Odense 30.-31. mai er et samarbeid mellom 17 EU-finansierte forskningsprogram innen økologisk mat og landbruk. Dette skaper en unik mulighet tili å diskutere tidsaktuelle sider av økologisk landbruk i Europa. Kongressen henvender seg til bønder, forskere, forbrukere, konsulenter, myndigheter, kjøkkensjefer og foredlingsbedrifter.

Kongressen kommer til å ha et fullstendig program for forskning og formidling, og ei rekke aktiviteter for å etablere og styrke nettverk blant deltakerne. Disse aktivitetene vil inkludere:

  • Satellittmøter
  • Postersesjoner
  • Stor utstilling 
 
  • Studieturer
  • Sosialt
  • Kongressmiddag 


Kongressens hjemmeside: www.okologi-kongres.dk

Kongressen er delt inn i fire hovedtema:

Tema 1. Mot et bærekraftig Europa
Økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige forhold i økologisk landbruk samt handel vil tas opp ulike sesjoner. Andre sesjoner vil ta opp hvis og hvordan økologisk landbruk kan bidra til bærekraftig utvikling i distriktene.

Tema 2. Forbedre kvaliteten til matvekstene, jorda og miljøet
Det vil bli sesjoner om økologisk planteproduksjon og hvordan denne produksjonen påvirker jordkvaliteten og miljøet. Sammenhengen mellom økologiske dyrkingsmetoder og næringsinnholdet i planter vil også bli tatt opp.

Tema 3. Husdyrhold - helse, velferd og matkvalitet
Dette temaet vil ha sesjoner om økologisk husdyrhold, dyrehelse og -velferd. Det blir også sesjoner om matkvalitet og mattrygghet i tillegg til sosio-økonomiske sider av økologisk dyrehold.

Tema 4. Forbruke økologisk
Dette temaet vil inneholde sesjoner om forbrukerforhold i tillegg til sesjoner om de ernæringsmessige og helsemessige sidene av økologisk mat. For eksempel vil påstanden om at økologisk mat er sunnere enn konvensjonell mat bli diskutert.

Andre arrangement og satelittmøter under kongressen vil være:

Stifting av et europeisk konsortium for økologisk husdyravl (Eco-AB)
En ny europeisk forening blir etablert for å utvikle økologisk husdyravl som skal dekke behovene i økologiske landbruk.

Sommerskole om økologisk landbruks bidrag til bygdeutvikling
- 28 mai - 2 juni. Arr: SOAR

Mot en bedre forståelse av økologisk matkvalitet
- 29 mai. Arr: FQH

Økt internasjonalt forskningssamarbeid
- 29 mai. Arr: CORE Organic

Sjølforsynt med energi i økologisk landbruk - er det mulig?
- 1 juni. Arr: ISOFAR

Femte SAFO workshop: konklusjoner og teknologioverføring
- 1 juni. Arr: SAFO

Kongressens hjemmesider:
>> www.okologi-kongres.dk
>> www.organic-congress.org