Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Planter tar opp antibiotika

Planter kan ta opp antibiotika fra jord som er tilført husdyrgjødsel med rester av antibiotika. Dette viser forskning ved University of Minnesota. I Norge er bruk av antibiotika som vekstfremmer i fôret ikke tillatt, men dette er vanlig i andre land.

Antibiotika brukt som vekstfremmer i fôr til husdyr blir ikke fullstendig tatt opp i tarmen til husdyra. Som en følge blir betydelige mengder antibiotika skilt ut med urin og avføring og ender opp i gjødsla. Veksthusforsøk gjort av forskere ved University of Minnesota viste at planter tar opp små mengder av antibiotika når de vokser i jord som er tilført husdyrgjødsel med rester av antibiotika. Forsøksplantene var mais, løk og kål. Alle de tre vekstene tok opp antibiotikumet klortetrasyklin, men ikke tylosin.

Kan ugjøre helserisiko
Forskerne konkluderer med at inntak av ferske grønnsaker som er dyrket i jord som er tilført husdyrgjødsel med antibiotikarester kan utgjøre en helserisiko. Særlig gjelder dette for personer som er allergiske mot antibiotika. Det er også en mulighet for økt antibiotikaresistens.

Planter kan ta opp store molekyler
Resultatene viser dessuten på nytt at planter kan ta opp langt større molekyler enn enkle mineralsalter i ioneform. Fra før er det vist at planter kan ta opp andre større molekyler, som for eksempel aminosyrer, for bruk i planteernæringa.

Vekstfremmer forbudt i Norge
I Norge er det ikke tillatt å bruke antibiotika som vekstfremmer i fôret, verken i økologiske eller konvensjonelle besetninger. Antibiotika brukt i veterinærmedisinen i Norge har dessuten generelt gått ned. I USA og Australia er antibiotika brukt som vekstfremmer veldig utbredt. I EU skal bruken av antibiotika som vekstfremmer fases ut i 2006.

Referanse:
Kumar K, Gupta SC, Baidoo SK, Chaner Y and Rosen CJ (2005). Antibiotic Uptake by Plants from Soil Fertilized with Animal Manure. Journal of Environmental Quality 34: 2082-2085.

Mer informasjon:
Antibiotic Growth-Promoters in Food Animals