Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Skolehage og kunnskapsløft

Såarbeid to jenter 600pix

I vinter har skoler i Møre og Romsdal fått tilbud og kursing i skolehage. Støtte fra Fylkesmannen har gjort at kursene fra Bioforsk Økologisk har vært heilt gratis. De to skolene som til nå har gjennomført kursdagen, har fått kunnskap og inspirasjon til å ta i bruk skolehagen i undervisningen og for å innfri læringsmål i Kunnskapsløftet, den nye læreplana for grunnskolen.

Skolehagen er uten tvil en verdifull arena for tverrfaglig undervisning. Det skal ikke mye fantasi til før en oppdager muligheter til å knytte undervisning i de fleste fagområdene til skolehagen.  Muntlig og skriftlig språk, gym, matte, forming og matlaging er eksempler på fag som naturlig kan knyttes til aktiviteter i hagen. Dette oppdager stadig flere lærere. Og ikke minst elever!

Som det framgår av den nye læreplana for grunnskolen, Kunnskapsløftet, er tverrfaglighet svært viktig. Det heter for eksempel:

"Samspillet mellom økonomi, økologi og teknologi stiller vår tid overfor særlige kunnskapsmessige og moralske utfordringer for å sikre en bærekraftig utvikling. Opplæringen må følgelig gi bred kunnskap om sammenhengen i naturen og om samspillet mellom mennesket og natur."

Også nysatsinga "Forskerspire" går hånd i hanske med Bioforsk Økologisk sin langsiktige satsing på skolehage. I hagen får elevene utforske naturen og gjøre praktiske forsøk.

Kurset gir primært kunnskap som trengs for praktisk drift av en skolehage. Tema her er gjødsling, såarbeid, vekstskifte og stell av de ulike kulturene. I tillegg er det en historisk gjennomgang av skolehagenes utvikling, heilt fram til dagens læreplan og hvordan hagen kan knyttes til læringsmål i Kunnskapsløftet. Gjennom kurset oppdaget flere at det faktisk ikke var et uoverstigelig problem å berge skolehagen gjennom sommerferien og at kompost slett ikke er en heksekunst.

Ansvarlig for Bioforsk Økologisk sin satsing på skolehager er Kirsty McKinnon.

Kirsty og lærere v Helland skule 600pix

I kurset diskuterer vi hvordan skolehagen best mulig kan tilpasses arealet på skolen.