Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Koordinert økologisk forskning i Europa

Norge deltar i nettverket CORE Organic som har som mål å koordinere forskninga innen økologisk landbruk i Europa. Forskningsmidlene er knappe og gjennom dette nettverket vil ressursene kunne brukes mer effektivt til beste for utviklinga av det økologiske landbruket.
CORE Organic har kommet med nytt nyhetsbrev, med blant annet omtale av norsk økologisk forskning, Økologisk Kongress i Danmark og annet fra den økologiske forskningsarenaen i Europa. Les nyhetsbrevet.