Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-FN-rapport: Økologisk landbruk kan bidra til å redusere fattigdommen på landsbygda

 

Økologisk matproduksjon kan være en vei ut av fattigdom for mange småbønder i utviklingsland, men dette gjelder bare hvis de mottar offentlig støtte, i følge en ny rapport som er gjort i India og Kina.

I følge en ny rapport fra FN har bønder i Sør-Asia som har skiftet over fra kunstgjødsel til mer miljøvennlige og tradisjonelle former for økologisk landbruk, tjent mer og oppnådd en høyere levestandard. Småbønder er imidlertid ofte ekskludert fra offentlige støtteprogrammer som stimulerer til økologisk landbruk, sier FNs International Fund for Agricultural Development (IFAD).

"Verdien av kinesisk eksport vokste fra under 1 million dollar midt på nittitallet til omtrent 142 millioner dollar i 2003, og det finnes mer enn 1000 sertifiserte foretak og gårdsbruk. I India har det også vært en betydelig vekst, med om lag 2,5 millioner økologiske hektar og 332 nye sertifiseringer i løpet av 2004," sier rapporten.

Høgere prisere og redusert helserisiko
I tillegg til å frambringe høgere priser for landbruksprodukter, lavere arbeidsledighet og mindre migrasjon fra landsbygda, "minsker økologisk landbruk helserisikoen ved bruk av giftige kjemikalier, og det reduserer de høye kostnadene til sprøytemidler og kunstgjødsel. Dessuten tjener miljøet på bedret jordkultur og metoder som forurenser mindre", sier IFAD.

Paradokset er imidlertid at de indiske og kinesiske bønder som allerede produserer for eksport er de som tjener på denne raskt voksende sektoren. Småbønder blir ofte nektet offentlig støtte til lagring, foredling, sertifisering og eksport av sine varer. Og hjemmemarkedene for økologiske varer er "svært begrenset i Kina og enda mindre i India". En stor andel av de økologiske produktene er solgt fritt uten sertifiseringskontroll.

Rapporten gjør oppmerksom på at småbønder som ønsker å gjøre de forbedringene med jorda som økologisk landbruk krever, behøver sikre eiendomsforhold, tilgang til arbeidskraft fra familien samt organisasjoner som kan hjelpe dem med opplæring, lån og markedsføring.

Langsiktig løsning
I områder hvor det er gunstige forhold for småbønder til å legge om til økologisk landbruk, kan det være en langsiktig løsning på fattigdommen, samtidig som det reduserer utflyttinga og forbedrer helseforholdene og miljøet for hele lokalsamfunnet.

For å holde håpet for verdens småbønder, må imidlertid økologiske landbruk vokse på en bærekraftig måte og ikke miste sin "merverdi". Ellers vil prisene og inntektene gå ned, sies det i rapporten. Hvis økologisk landbruk vokser for raskt, kan det miste sin merverdi og priser og inntekter kan falle vesentlig. Økologisk landbruk bør derfor ikke bli sett på som en mirakelkur som kan bli brukt til å redusere fattigdommen i et hvert miljø til ei hver tid, advares det fra IFAD.

Kilder:
www.un.org/news, 25. januar 2005
www.ifad.org, 25. januar 2005