Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Økomelk - trend verden over

Foto: TINE

Økologisk melk er på frammarsj verden over. Tallenes tale er klare. Det er økning i Sverige, Storbritannia, USA og i Norge.

I Storbritannia har salget av økomelk økt med 91 prosent de siste tolv månedene, det viser tall fra de britiske økologiske melkeprodusenters organisasjon, The Organic Milk Suppliers Co-operative. Årsaken er flere vellykkede kampanjer som har gitt den økologiske melka nytt image.

I Norge satser TINE på å rekruttere flere økologiske bønder for å øke den økologiske melkeproduksjonen.


Av Jon Magne Holten

Med denne økninga kjøper britene 4 prosent av sin melk som økologisk. Og i USA økte salget av økomelk 25 prosent i volum, i følge avisa Pudget Sound Business Journal. I Sverige økte økologisk konsummelk i fjor med 8 prosent, i følge Svensk Mjölks nyhetsbrev. Danskene har lenge hatt en høg andel økologisk melk. I Danmark er nemlig hver fjerde melkeliter økologisk.

Økomelk med nytt image
Den britiske salgssuksessen er ei følge av flere kampanjer, som har vært med å gi den økologiske melken et nytt image som et miljøvennlig og sunt produkt med høyere innhold av naturlige vitaminer, antioksidanter og omega-3-fettsyrer. Det britiske markedet er helt støvsugd for økologisk melk, og det  britiske økolandbruket slår derfor på trommene for å få flere bønder til å legge om.

Økning også i Norge
- I fjor økte vårt salg av økoprodukter med nesten 100 prosent, uttaler seniorrådgiver Gjermund Stormoen i TINE. Det skyldtes hovedsakelig at kefiren ble lagt om til økologisk, noe som stod for 84 prosent av økninga. Sett bort fra kefiren økte økosalget med 13 prosent. Når det gjelder andre økologiske enkeltprodukter hadde lettmelka ei økning på 9 prosent og lettrømme 43 prosent i 2005. Økologisk yoghurt og ost økte med 15-20 prosent i fjor.

Tallene fra 2005 viser at økolettmelka står for 1,8 prosent av det totale lettmelksalget.

- Det skjedde et sprang i salget av økoprodukter i andre kvartal i fjor, sier Stormoen. Dette skyldes trolig flere faktorer. Omlegginga av all kefir til økologisk ga ei større eksponering av økoproduktene. Større eksponering av økoproduktene førte også samarbeidsavtalene med dagligvarekjedene Coop og Norgesgruppen til.

Sjøl om TINE ikke drev direkte markedsføring av økoproduktene i fjor, var dessuten TINE, i følge Stormoen, flinkere enn tidligere til å følge opp økoproduktene sine gjennom dekning i pressen. TINE fortsetter i år helkjedeavtalene med Coop og Norgesgruppen i et samarbeid med OIKOS.

Tømte melkeressurser
- I Norge har vi også brukt opp ressursene av økomelk, uttaler Stormoen. På grunn av for lite tilgang på økologisk melk vil TINE derfor ikke komme med nye økologiske produkter i 2006, men velger heller å prioritere de eksisterende økologiske produktene for å opprettholde servicegraden på disse.

I regi av TINEs regionselskaper blir det nå gjort informasjonskampanjer for å rekruttere nye økologiske bønder, hovedsakelig innenfor de økologiske klyngene.

Til felt:bilder av eng med ulik klover laget 2013

 

Til felt: estimering av klover% i eng2

 

Bilder av klover 2011