Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Mer enn 31 millioner økohektar i verden

I følge en ny studie som ble utgitt i dag er det nå mer enn 31 millioner hektar som blir drevet økologisk i verden. Dette er ei økning på 5 millioner hektar i løpet av ett år. Ei stor økning har skjedd i Kina, hvor 3 millioner hektar beiteland nylig ble sertifisert. Sammen med Østerrike og Sveits er de nordiske landene på topp når det gjelder andel økologisk areal i forhold til det totale jordbruksarealet.

 

Australia leder an når det gjelder økologisk areal med 12,1 million hektar, fulgt av Kina (3,5 millioner hektar) og Argentina (2,8 millioner hektar). Den største andelen av det økologiske arealet har Australia/Ocenia (39 prosent), fulgt av Europa (21 prosent), Latin-Amerika (20 prosent), Asia (13 prosent), Nord-Amerika (4 prosent) og Afrika (3 prosent).

 

Når det gjelder andelen økologisk areal i forhold til det totale jordbruksarealet leder Østerrike, Sveits og de nordiske landene (Finland 7,3 prosent, Sverige 6,8 prosent, Danmark 5,8 prosent, Norge 4,2 prosent). I Østerrike, for eksempel, er 13 prosent av arealet drevet økologisk. Redaktørene av studien bemerker at "den stadige økninga i areal som dyrkes økologisk de siste årene ikke bare er på grunn av stadig større interesse for økologisk landbruk, men det er også på grunn av bedre tilgang til informasjon og data hver gang studien oppdateres."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2004 hadde markedsverdien av økologiske produkter i verden nådd 27,8 milliarder US dollar, med de største andelene av økologiske produkter solgt i Europa og Nord-Amerika. Fortsatt vekst i markedet og økologisk areal forventes for den overskuelige framtida. Det skyldes dels økt støtte fra myndighetene og utviklingsorganisasjoner. Angela B. Caudle, administrerende direktør i IFOAM, understreker at "slik som markedene for økologisk produkter fortsetter å utvikle seg i verden, inkludert nøkkelmarkeder utenfor Europa og Nord-Amerika som Brasil og Midt-Østen, vil fordelene av økologisk landbruk i stor skala bli mer og mer tydelige."

Studien ble presentert på den økologiske messa BioFach for åttende gang. For første gang inneholder "The World of Organic Agriculture" ikke bare informasjon om det totale økologiske arealet, men også om arealutnytting og viktig vekster. Studien inneholder også kapittel om markedssituasjonen og trender for alle kontinentene.

Kapittelet "Current Status of Organic Farming World-Wide" som oppsummerer hovedfunnene og inneholder global statistikk kan lastes ned gratis:
 
> www.orgprints.org/5161

Rapporten
The World of Organic Agriculture 2006 - Statistics and Emerging Trends. 8. utg., Helga Willer og Minou Yussefi (red.), International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), 186 sider.

Kilde: www.fibl.org