Økonomi & marknad

Marked

  • Økologisk revolusjon i Kina
    kinavekst

    Kina er i startgropa for en økologisk landbruksrevolusjon. Fra 2000 til 2006 beveget Kina seg fra 45. til 2. plass for økologisk dyrket areal i verden. Kina er nå det landet i verden med størst areal med hagebruksvekster. Kinas økologiske vekst kan ha store konsekvenser for land som eksporterer matvarer.