Økonomi & marknad

-Marked

 • -Økobarometer 2008
  Økobarometer 08. Ill: ECOCommerce

  Årets Økobarometer viser at en av fire kunder i et utvalg butikker i Coop, ICA, og NorgesGruppen har økologisk mat i handlekurven. Og halvparten av dem er menn! Allerede i fjor hadde 24% av kvinnene i undersøkelsen økologisk mat i handlekurven, men kun 15% av mennene. Det ser ut til at menn har kommet på banen, og handler kanskje til og med flere økovarer når de først er i gang.

 • -Omsetninga øker mer enn produksjonen
  Tomat aubergine sitron i kasser. Foto: Liv Birkeland

  Statens Landbruksforvaltnings (SLF) første halvårsrapport om produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer viser økning i nesten alle ledd. Omsetning i dagligvare- og faghandel økte med 131 millioner første halvår i år sammenligna med første halvår 2007. Nye pristillegg er blitt lansert for å stimulere til økt produksjon av norske varer.

 • -Dansk svin x 3
  Griser i gress

  Friland A/S økte salget av økologisk svinekjøtt med 50 % i 2006-07. I danske kroner betyr det en omsetning på 400 millioner i året. I de tre siste årene har etterspørselen etter økologisk kjøtt vært større enn tilbudet.

 • -Hvorfor nei-takk til økomat?
  Brokkoli

  For dyrt, for dårlig utvalg og vanskelig å finne er de tre viktigste grunnene til at folk ikke kjøper mer økologisk mat, i følge Økobarometer 2007.

 • -Sterk vekst i øko-markedet
  vekst-utklipp

  Salget av frukt og bær har godt og vel fordoblet seg siden 2006 og for første gang har omsetningen av økologiske meierivarer passert 100 millioner kroner i første halvår. Dette viser tall fra Statens landbruksforvalting.

  Les hele rapporten her

 • -Økologisk revolusjon i Kina
  kinavekst

  Kina er i startgropa for en økologisk landbruksrevolusjon. Fra 2000 til 2006 beveget Kina seg fra 45. til 2. plass for økologisk dyrket areal i verden. Kina er nå det landet i verden med størst areal med hagebruksvekster. Kinas økologiske vekst kan ha store konsekvenser for land som eksporterer matvarer.

 • -Mer øko-melk når frem

  Det ble i 2006 produsert i alt 1 500 mill. liter kumelk, hvorav 26,1 mill. liter var økologisk. Dette utgjør 1,74 prosent av totalproduksjonen, og er en øking fra 2005 på 0,5 mill. liter. Anvendelsesgraden (andelen økologisk melk som selges som økologiske produkter) har økt kraftig de siste årene. I 2004 var den helt nede i 25,2 %, mens den i 2006 var oppe i 54,2 %.

 • Lykke til med økologisk omlegging!-

  Forbrukerne etterspør økomat i økende grad, og regjeringa setter seg ambisiøse mål for produksjon og forbruk. Liv Solemdal ved Bioforsk Økologisk diskuterer i denne kronikken hva som må til for å nå 15%-målet. Sentrale begrep for henne er usynliggjøring av økomaten og holdningene om at mer økologisk landbruk vil føre til et A- og B-landbruk.

 • -Stor salgsøkning på økokjøtt fra Gilde
  Foto: Gilde Norge BA

  I november har det vært 72 prosent salgsøkning på økologisk kjøtt fra Gilde. Mye av økningen skyldes rikslansering av produktspekteret, og et godt salgsapparat som kun fokuserer på spesialiteter.

  - En økning på 72 prosent i verdi og 41 prosent i kvantum er vi meget godt fornøyd med, sier Jon Erlend Laderud, produktsjef i Gilde Norge. Ekstra gledelig er det at det ser ut til å fortsette. Det er i NorgesGruppen den største økningen er å spore i volum. Dette er også den kjeden som selger mest økologiske varer fra Gilde. Dette skriver Dagligvarehandelen.

 • -Coop satser mer på økologisk mat

  Coop Norge AS har i høst inngått helkjedeavtaler med fem store og viktige aktører innenfor ferskvareområdet. Det betyr at Coop gjennom sin Mega-kjede kommer til å forsterke satsinga på økologiske produkter. Kundene kan derfor forvente å finne et godt utvalg av økologisk frukt, grønt, kjøtt, egg, brød og meieriprodukter.

  Det er de tunge aktørene Tine, Gilde og Prior samt Sunt&Godt, SPOR andelslag BA og flere mindre andelslag som støtter satsinga til Coop. Gjennom profilering i butikk og OIKOS sitt prosjekt Økobonde-i-butikk er det planlagt en utvidelse til 50 butikker årlig i tre år, hvor det skal være kontinuerlig fokus på økologi.

  OIKOS skal koordinere dette fellesprosjektet som vil starte etter nyttår. Satsinga i de tre neste årene er avhenging av at Statens Landbruksforvaltning støtter helkjedeaktørene i det videre arbeidet. Helkjedeaktørene og OIKOS venter derfor spent på årets tildeling av prosjekter fra Statens Landbruksforvaltning. Dette melder OIKOS om i sitt nyhetsbrev.

 • -Økofeber på matmesse i Tyskland

  Økologiske produkter var et av de mest spennende temaene på årets Anuga-messe i Köln i Tyskland. Mangfoldet var stort, og innovasjonene sto formelig i kø!

  Bladet Dagligvarehandelen rapporterer fra matmessa Anuga om ny juice, økologisk skolemat, balsamicoeddik av epler, øl og pesto.

 • -Krever 80 millioner friske kroner til økologisk

  Den rød-grønne regjeringa vil ha 15 prosent økologisk produksjon og fobruk inn 2015. Det betyr at det behøves 80 millioner kroner, som er mer enn ei dobling av dagens ressurser.
  - Vi har trengt et nytt gir, og det får vi nå. Dette gir en nødvendig akselerasjon til satsinga på økologiske produkter, sier daglig leder i Oikos, Per Christian Rålm til Nationen.

  Oikos-lederen har minst tre klare krav:
  - 30 millioner kroner til ny satsning mot storhusholdninger
  - Doble prosjektstøtta gjennom Statens landbruksforvaltning som i dag er på 38 millioner
  - 20 millioner kroner til forskning rundt økologisk landbruk og forbruk. I dag brukes det 8 millioner kroner til dette formålet.

  - Både ord og handling må til fra den nye regjeringa. Det er helt naturlig at dagens ressurser både dobles og tredobles, sier Rålm i følge Nationen.

 • -Markedsrettede økoprosjekter

  Rundt 2/3 av søknadene for tilskudd til fremme av økologisk produksjon som har kommet inn, er markedsrettede prosjekter innen ordningene markedsstrategier og helkjedeavtaler. Dette er i tråd med signalene som er gitt i jordbruksavtalen og fra Rådet for økologisk landbruksproduksjon. Dette skriver Landbruks- og matdepartementet på sine hjemmesider.

  For søknadsåret 2006 har det i alt komme inn 93 søknader med en totalsum på litt over 60 millioner kroner. 59 søknader er til nye prosjekter, mens 34 er til videreføring av prosjekter fra 2005. Det er avsatt inntil 38 millioner kroner over Jordbruksavtalen til utviklingstiltakene i 2006.

 • -Økt omsetning av økovarer
  Foto: TINE BA


  Omsetning og produksjon av økomaten har steget, viser hyggelige tall fra Statens Landbruksforvaltnings (SLF) halvårsrapport. Anvendelsesgraden av økologisk melk var 26 prosent i første halvår i fjor, mens den nå har økt til 45 prosent. I hovedsak skyldes dette at all kefir nå er produsert økologisk.

  Les hele rapporten hos SLF

 • -4 prosent økomelk i 2010

  TINE har satt som mål at 4 prosent av melken skal være økologisk i 2010. Dette bestemte TINE i et konsernstyremøte i august, skriver Gjermund Stormoen i TINE i kommende nummer av bladet Økologisk Landbruk. Stortingets vedtatte mål for 2010 er 10 prosent økologisk, men TINE mener at 4 prosent er et mer realistisk mål for hva en kan oppnå i løpet av 5 år. I dag er 1,7 prosent av melka økologisk. For å nå TINEs nylig vedtatte mål kreves en vekst på 20 prosent årlig.

 • -Det tyske økomarkedet størst i EU

  I Europa er det tyske markedet for økologisk mat den største og omsatte for ca 3,8 milliarder dollar i 2003, i følge Organic Monitor. Deretter kommer Storbritannia med 1,8 milliarder dollar, tett fulgt av Frankrike og Italia med 1,5 milliarder hver. Størst forbruk per innbygger i EU har Sveits, Sverige, Østerrike og Danmark. I disse landene kjøper forbrukerne økologisk mat for over 50 dollar per år mot 30 dollar per innbygger i middel i hele EU. Dette skriver Ekoweb.

 • -Økt innsats må til for å nå økologisk arealmål

  En landsomfattende spørreundersøkelse blant plante- og melkeprodusenter viser at kun 4 % av de konvensjonelle bøndene har planer å legge om hele eller deler av gården til økologisk drift innen 2009. For 74 % av de konvensjonelle brukerne var det uaktuelt med økologisk gardsdrift. Potensialet for å kunne oppnå Landbruks- og matdepartementets mål om 10 % økologisk areal innen utgangen av 2009 er tilstede, men det er behov for en målrettet innsats mot bønder med interesse i økologisk retning, sier forsker ved NORSØK Matthias Koesling.

 • -Mellom verdier og vekst

  I november 2004 ble den danske nasjonale økologikongress «Mellom verdier og vekst»  avholdt i Odense. Mer enn 550 deltakere opplevde interessante møtedager med foredrag, diskusjoner og utstilling. Viktige tema var holdninger og prinsipper, husdyrvelferd, energiforbruk, storkjøkkenmat, økologi og helse. Marked og etterspørsel, eksport og EUs landbrukspolitikk ble også diskutert.

 • -Kun 1% økomat på norske bord

  I Norge står økologisk for bare 1% av matvaresalget, sammenlignet med 4-5% i Sverige og Danmark. Hvordan mener aktørene i matbransjen at økomatsalget kan økes? Et eget opplysningskontor for økologisk mat kan være en av måtene å øke økomatsalget på. Dette er noen av temaene i den ferske rapporten "Grønn mat på vent" av Framtiden i Våre Hender, som tar opp utfordringer og foreslår løsninger for et miljøvennlig matvaresystem i Norge. 

  Les hele rappporten her (pdf).

 • -Import av økologisk mat og fôr

  Mattilsynet har utarbeidet en veileder for import av matvarer og fôr fra tredjeland som skal markedsføres som økologiske i Norge. Import av både vegetabilsk og animalske økologiske matvarer reguleres av økologiforskriften.

 • -Fortsatt vekst i økologisk produksjon

  Ved utgangen av 2003 viser tall fra Debio, i likhet med foregående år, fortsatt vekst i økologisk produksjon og antall økologiske produkter. I 2003 har det vært en økning i økologisk areal og areal under omlegging (karens) på 17 %. Antall godkjente økologiske produkter er i dag 2 400. Dette betyr en økning på 9 % i forhold til 2002.

  I dag er totalt 3,7 % av jordbruksarealet på landsbasis (381 760 dekar av 10,3 mill. dekar) godkjent som økologisk eller under omlegging. Ved utgangen av 2002 var tallet 3,2 %. Andelen økologisk areal var ved utgangen av 2003 3,0 %. Stortingets mål er at 10 % av det samlede jordbruksarealet skal være økologisk innen 2010. Dette betyr at det i gjennomsnitt må legges om 120 000 dekar årlig de neste 6 årene.

 • -Øko-side hos Dagligvarehandelen

  Dagligvarehandelen er ei frittstående avis, som du også finner på nett. De har også en egen øko-side, der du finner nyheter om det økologiske markedet. Her kommer du direkte til øko-sida.

 • -Bilder fra BIOFACH

  Øko-produkter kan være så mangt. Her har vi samlet et knippe bilder fra BIOFACH, en årlig, internasjonal messe med øko-produkter fra hele verden.