Forside » Emne » Hagebruk
Emne

Hagebruk

Frukt, bær, urter og grønnsaker fra egen hage er hjemmelagde vitaminer, antioksidanter, kostfiber, fruktsukker, aroma og smaksstoffer. Sunnhet i hver bit, hvert jafs og hvert spatak i hagen. Økologisk hagebruk er garantert godt for helsa, for kropp og sjel. Å grave i jorda og ha omsorg for plantene som skal vokse der, gir verdifulle perspektiver på livet og døden; vekst og nedbryting, resirkulering, balanse og gjensidig avhengighet.

Alle kan lykkes med økologisk hagebruk. Enten det er sommerblomster ved inngangsdøra eller store areal med grønnsaker for salg. Her på Agropub finner du viktig stoff for heile spekteret. Hageelskeren finner mye godt stoff om praktisk hagestell og du kan lese om spennende erfaringer, få tips og veiledning om drift av skolehager og besøkshager. Praktisk kunnskap om de ulike hagebrukskulturene finner du i handbøkene, som er tilpassa profesjonell dyrking.

 • Temaark om tomat og agurk

  Bioforsk Økologisk har gitt ut fire temaark om tomat og agurk. Et ark tar for seg aktuelle tomatsorter, et ark dyrking av tomater og et ark dyrking av agurker. Det siste tar for seg  gjødsling av økologisk agurk og tomat. Temaarka er skrivet av rådgiver  Susanne Friis Pedersen ved Bioforsk Økologisk og kan lastes ned gratis.

 • Ny bok for frukt- og bærdyrkere!

  Vet du hvor mange ulike tege-arter som er nyttedyr i hagen? Eller hvilke skadedyr som er mest vanlige på frukttrærne? Boka “Nyttedyr, skadedyr og sjukdom i Frukt- og bærhagen” av Olav Sørum gir svar på disse spørsmålene.

 • Ny giv for skjemt silo
  Squash på kompost. Foto: Kirsty McKinnon

  Skjemte siloballer kan bli grunnlag for vitaminbomber. I Stjernehagen på Tingvoll gard blir squash dyrket på silokompost. Squash er en populær grønnsak og noen sorter er spesielt næringsrike med et høyt innehold av vitaminer.

 • Hvitløksdyrking

  Hvitløk er lett å dyrke, den er hardfør og tåler godt en barsk vinter med dyp tele. Den er med andre ord en ypperlig vekst for kjøkkenhagen!

 • Løsne jorden i kjøkkenhagen

  En av de første oppgavene i kjøkkenhagen om våren er å løsne på jorden. Løsne, ikke vende, er prinsippet. Det vi ønsker med løsningen er å få luft inn i jorden uten å ødelegge lagdelingen. Spavender vi jorden (eller pløyer), vil det øverste jordlaget som trenger mest oksygen, havne nederst der det ikke er så mye luft, og det kan bli problemer med omdanningen av lauv, grastorv og planterester som før lå øverst.

 • Lagring av grønnsaker ute

  De fleste grønnsaker vil ha det kjølig og fuktig ved lagring (løk skal ha det tørt og kjølig). I mangel av en jordkjeller eller andre gode lagringsmuligheter i huset, kan lagring av grønnsaker i kule ute være en svært velegnet metode. Alt som trengs for å lage lageret er halm, lauv eller annet isolasjonsmateriale og eventuelt plast, papp eller planker til dekke og noe som kan brukes til ventilasjon. I tillegg trengs en smule planlegging og helst en mulighet for kort lagring i huset så kulen ikke må åpnes for ofte.

 • Tang og tare - aktuell som gjødsel for dagens bonde?

  Tang og tare er en gammel og velkjent gjødselkilde som i tillegg til gjødselvirkningen har flere andre positive egenskaper som er gunstig for jordstruktur og plantehelse. Men veien fra høsting til spredning av tang og tare kan være lang og arbeidskrevende. Spørsmålet om denne gjødselkilden er aktuell for dagens bonde er derfor nærliggende. Kan tangens positive bidrag oppveie et forholdsvis stort arbeidsforbruk?

 • Renessanse for kjøkkenhagen

  På 70-tallet ble en stor del av matvekstene vi brukte her i landet dyrket i private kjøkkenhager. Fortsatt betyr hagen mye for mange nordmenn, men det dyrkes ikke så mye mat der lenger. Kanskje er det på tide med en renessanse for kjøkkenhagen?

 • En kjøkkenhage på lag med naturen

  Finnes det en bedre følelse enn tilfredsstillelsen ved å rusle rundt i kjøkkenhagen og høste inn selvproduserte gulrøtter, salat og timian til dagens middag? Mat produsert uten giftige kjemikalier, og med gjødsel fra kompostbingen eller fra andre naturlige kilder! Å dyrke økologisk er givende fordi du produserer mat på en måte som bidrar til å opprettholde en sunn og fruktbar jord.

 • Gjødselkilder til den økologiske hagen

  I tråd med økologisk tankegang baseres gjødslingen i den økologiske hagen seg først og fremst på lokale ressurser.

 • Al opp dine egne planter til kjøkkenhagen
  Såarbeid

  Selv om snøen framdeles ligger dyp i kjøkkenhagen, er tiden inne for å starte vekstsesongen. Mange grønnsaker, urter og blomster trenger lengre vekstsesong enn det de vil få dersom de blir sådd på friland. Vi kan forlenge vekstsesongen ved å så dem inne. En annen fordel med å ale opp planter er at de får et forsprang på ugraset.

 • Møkk & makk - og mer til

  Makk & møkk - og mer til er et arbeidshefte for elever i grunnskolen. Det passer godt i forkant  av at elevene skal besøke en økologisk gard. I tekst og bilder beskrives livet på garden og livet i jorda. Det er satt av plass til at elevene kan notere ned spørsmål de har lyst til å få svar på under gardsbesøket.