Emne
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Internasjonalt

Økologisk landbruk har siden starten vært en internasjonal bevegelse. Jordsmonn, klima og vekster varierer, men prinsippene om jordfruktbarhet, kretsløp, bruk av lokale ressurser og bærekraft er de samme, uansett hvor i verden det drives økologisk landbruk.


Interessen for økologisk landbruk øker verden over. Mange bønder erfarer at økologisk drift bedrer jordfruktbarheten og gradvis gir bedre avlinger. Samtidig unngås utgifter til kunstgjødsel og sprøytemidler. På denne måten bidrar økologisk landbruk til økt matsikkerhet og redusert fattigdom.

International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), som ble grunnlagt i 1972, har vært fremst i arbeidet for økologisk landbruk på internasjonalt plan.

 • WWOOF – Globale økologiske muligheter

  Lær mer om økologisk gårdsdrift? Eller trenger du hjelp på gården din? På nettstedene til WWOOF kan gårdbrukere og frivillige finne hverandre.

  (17.03.2014)
 • Økologisk landbruk i Afrika

  Boka “Organic agriculture: African experiences in resilience and sustainability” er nylig utgitt av FAO, FN’s organisasjon for mat og landbruk. Her presenteres mange eksempler på hvordan økologiske og bærekraftige dyrkingsmetoder i Afrika har bidratt til økte avlinger og inntekter, bevaring av det biologiske mangfoldet for planter og husdyr og gitt bedre matsikkerhet.

  (28.05.2013)
 • Økologisk drift gir mindre fare for næringstap i Sverige

  Tall fra svenske husdyr- og planteproduksjonsgårder viser at økologiske gårder hadde lavere overskudd av nitrogen per dekar, sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle bruk. Det samme gjaldt for fosfor på gårder med kjøtt- eller mjølkeproduksjon, mens gårder med økologisk planteproduksjon hadde høyere fosforoverskudd enn konvensjonelle planteproduksjonsgårder.

  (29.09.2009)
 • Er økologisk landbruk luksus i en sultende verden?

  Stadig flere mennesker sulter eller lider av underernæring. Innen 2050 kan vi være 9 milliarder mennesker på jorda. Kan økologisk landbruk bidra med noen av løsningene på verdens matforsyning - eller er driftsformen bare en luksusproduksjon for de rike?

  (03.08.2009)
 • Øko-landbruk del av løsningen i Manifest om klimaendringer og framtidig matsikkerhet
  Manifesto on the Future of Food

  På den internasjonale klimakonferansen  i København i desember vil deltagerne få et manifest om klimaendringer og framtidig matvaresikkerhet. I manifestet beskrives økologisk landbruk som et bidrag til løsning på problemene med klimaendringer.

  (25.05.2009)
 • Matvaresikkerhet globalt, matkvalitet og klimautfordringer
  2009_fact_sheet_climate_thumb

  Tre fakta- ark om viktige tema innen økologisk landbruk kan lastes ned fra hjemmesidene til det danske senteret for forskning innen økologisk landbruk og matvaresystemer. Arkene oppsummerer forskning innen fagområdet og er en av flere strategier senteret har for kunnskapsformidling.

  (29.04.2009)
 • QualityLowInputFood
  QLIF

  QLIF-prosjektet ble avslutta i april 2009, og nå er det mye interessant lesestoff fra prosjektet tilgjengelig på nett. Resultater viser blant annet høyere innhold vitaminer og antioksidanter og lavere innhold av pesticidrester og tungmetaller i økologisk mat sammenlignet med konvensjonelt dyrka mat.

  (29.04.2009)
 • Økologisk landbruk kan øke matsikkerheten i Afrika
  Organic Agriculture and Food Security in Africa

  Økologisk landbruk kan bidra til å øke matsikkerheten i Afrika var konklusjonen i FN-rapporten «Organic Agriculture and Food Security in Africa» laget av UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) og UNEP (United Nations Environment Programme). Forholdet mellom økologisk landbruk og matsikkerhet ble bedømt ut i  fra driftsmetodens innvirkning på naturressurser, sosial, menneskelig, fysisk og finansiell kapital i regionen i tillegg til tilgangen av mat.

  (27.03.2009)
 • Tropisk øko-landbruk under lupen
  moshi 077_640x427

  Nå kommer de første resultatene fra langvarige dyrkingsforsøk i tropiske strøk der ulike dyrkingssystemer blir sammenlignet. Disse feltforsøkene vil gi et bedre grunnlag for å diskutere nytten av økologisk landbruk i tropene.  Forsøkene utføres i Asia, Afrika og Sør-Amerika, og koordineres av forskningsinstituttet FiBL i Sveits. 

  (16.09.2008)
 • Engelske kunnskapsressurser på nett

  Det britiske Institute of Organic Training & Advice" har utgitt en rekke rapporter med kunnskapsstatus innen viktige tema om økologisk landbruk. Rapportene kan lastes ned gratis fra hjemmesida deres.

  (12.09.2008)
 • Montenegro - først ute som «hel-økologisk»
  Montenegro flagg

  Et av Europas minste og yngste land har som politisk visjon at alt landbruk skal drives økologisk. Myndighetene i Montenegro ønsker samarbeid med dansk landbruksrådgivning for å få dette til.

  (03.09.2008)
 • «Europeisk reklamekampanje»

  Godt for naturen, godt for deg. På denne måten informerer EU om økologisk landbruk i sin nye kampanje. EU framhever fordelene ved økologisk drift og økologiske produkter. Formålet med kampanjen er øke det økologiske arealet og at flere skal få mere kunnskap om økologisk mat og landbruk.

  (30.07.2008)
 • Optimisme på økologisk gardsbruk i Tsjekkia
  Kyr og fjos paa gard i Tsjekkia

  Litt øst for Praha driver familien Podstavek en økologisk gård på 700 dekar. Dette er en liten gård i tsjekkisk målstokk. Sesongen 2008 skal kamille og ringblomst dyrkes på 50 av disse dekarene! Familien selger også melk direkte fra gården til private kunder i nabolaget, i tillegg til leveranse til meieri.

  (18.03.2008)
 • Medvind for øko-landbruk i Tsjekkia
  Tsjekkisk flagg

  Over 7 % av landbruksarealet i Tsjekkia drives nå økologisk. Det utgjør hele 3130 000 dekar med gras, korn, vin og grønnsaksproduksjon. Mange tsjekkiske og andre europeiske matvarekjeder reklamerer med egne økologiske merkevaremerker. Til dette trengs det både råvarer og produktforedling. Til tross for stor etterspørsel, opplever  bøndene at markedet enda er for usikkert og dårlig organisert.

  (19.02.2008)
 • Mattilgangen i verden ved økologisk dyrking
  Maislager hos Bwana British, vestlige Kilimanjaro, Tanzania

  Verden har nok mat, men problemet er at mange ikke har tilgang til den. Hva slags landbruk skal til for å møte framtidas behov for mat? FNs landbruksorganisasjon FAO retter søkelyset mot den økologiske produksjonsformen for å finne svar på utfordringene.

  (07.02.2008)
 • Boka «Afrika kan fø seg selv»

  På ulike måter viser de 27 forfatterne i boka "Africa Can Feed Itself" at Afrika helt klart kan fø seg selv, dersom de riktige politiske og økonomiske betingelsene er til stede. Forfatterne er politikere, aktivister og vitenskapsmenn fra Afrika, Norge og Europa.

  (29.10.2007)
 • Økt global matsikkerhet med økologisk landbruk

  FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) hevder at økologisk landbruk bidrar til økt matvaresikkerhet. Produksjonsmetoden er også et virkemiddel for å redusere klimaendringene. Bioforsk Økologisk har samlet materiale fra FAOs arbeid med økologisk landbruk og matvaresikkerhet i en egen rapport.

  (19.10.2007)
 • Mexico - størst på økokaffe
  Kaffebær

  Sjøl om Mexicos økoareal bare er 0,29 prosent av totalt landbruksareal, så utgjør økoarealet i Mexico hele en tredjedel av Norges landbruksareal, dvs. 3 080 000 dekar. Og på halvparten av dette dyrkes kaffe. Dette gjør Mexico til verdens største produsent av økologisk kaffe.

  (12.10.2007)
 • USA: økolandbruk kan fø verden
  Bonde i India. Med takk til: www.organicfacts.net

  Økologisk jordbruk kan gi opptil tre ganger så høg avling på enkeltgårder i utviklingsland som lav-intensive metoder på den samme jorda, i følge ny forskning fra USA, som imøtegår påstanden om at økologiske jordbruksmetoder ikke kan produsere nok mat til å fø verdens befolkning.

  (28.08.2007)
 • Miljøvennlig fattigdomsreduksjon i utviklingsland med økolandbruk

  Rapporten med tittelen "Økologisk landbruk i utviklingsland - Miljø- og helsevennlig fattigdomsreduksjon i Afrika", er en oppfølging av FAO-konferanse om økologisk landbruk i Roma i mai, og er en foreløpig rapport for en utvidet utgave som kommer senere i år.

  (21.06.2007)
 • FAO vil ha mer økologisk landbruk
  Maislager hos Bwana British, vestlige Kilimanjaro, Tanzania

  Konferansen om økologisk landbruk og matvaresikkerhet ble arrangert av FAO 3. til 5. mai. I følge vise-generalsekretær Alexander Müller er dette FAOs første steg i sin satsing på økologisk landbruk. En av konklusjonene fra konferansen er at økologisk landbruk kan gi mer og bedre mat til verdens sultne.
  - FAO er forpliktet på økologisk landbruk. Det trengs politisk vilje for å utvikle denne driftsforma videre, sa Müller i kongressalen i Roma. Over 300 delegater besøkte konferansen.

  (08.05.2007)
 • Mangfoldig økolandbruk i Østerrike
  På tunet til Maria og Franz Vogt i Obersdorf

  Med 13,5 prosent av arealet omlagt til økologisk er Østerrike fremst i Europa. Anne-Kristin Løes fra Bioforsk Økologisk forteller fra et besøk til tre gårder i nærheten av Wien - liten, mellomstor og kjempestor - som alle har grønnsaksproduksjon.

  (25.07.2006)
 • Masaiens mais

  I det nordlige Tanzania har den lange regntida slått feil i år. Avlingene er lave og har på enkelte garder uteblitt heilt. På det rike jordsmonnet i vestlige Kilimanjaro kan bøndene vanligvis høste godt utvikla kolber. I år er maiskornene snaut større enn riskorn. Alaisi Orokereye fortviler likevel ikke på egne vegne.

  I vel 1500 meters høyde har familien hans dyrka mais av eget såkorn i generasjoner. Mens moderne sorter har gitt tapt for tørken i år, har den lokale maisen gitt ei akseptabel avling.

  (22.10.2004)
 • Hvorfor økologisk landbruk på Sri Lanka?

   

  - Etter at jeg la om fra konvensjonelt til økologisk landbruk har helsa mi forbedra seg og jeg kan arbeide hardt igjen. Dette sier 77 år gamle, men ennå spreke Podisingho, som driver et typisk småbruk på 6 dekar i landsbyen Wedikumbura i Moneragala-distriktet i låglandet sør-øst på Sri Lanka.

  (04.03.2004)