Forside » Emne » Mat og helse » Helse
Emne

Helse

 • Helsefordeler ved økologisk mat

  Eksperter innen ernæring, dyreforskning, jordforskning, miljømikrobiologi, toksikologi, forbruksforskning og innen medisin har bidratt til i boka «Health benefits of organic food - Effects of the environment» .

 • Farlig kjemi-cocktail
   

  Blanding av hormon- hermende stoffer, som hver for seg er uskadelige i små doser, kan gi misdannelse av mannlige kjønnsorganer. Forskningsresultater fra Fødevareinstituttet i Danmark viser at en bør ta hensyn til cocktaileffekter ved risikovurdering av kjemiske stoffer. Fødevarestyrelsens stikkprøvekontroll i 2006 viser at nesten 1/3 av prøvene av frukt og grønt inneholdt rester av minst to sprøytemidler.

 • Tilsetningsstoffer i økologisk mat

  Mange er bekymra for tilsetningsstoffer vi får i maten. Det gjelder både hvert stoff for seg, men også blandinga av forskjellig tilsetningsstoffer til sammen. Er det tillatt med like mange tilsteningsstoffer i økolgogisk mat som det er i den «vanlige maten»?

 • Rikdom av nitrogen gir fattigere kvalitet
  Det er gammelt nytt at nitrogengjødsling styrer blant annet avlingsmengde og proteininnhold. Men at den også har betydning for plantenes innhold av sekundærstoffer, soppgifter og resistens mot lagringssykdommer er mindre kjent.
 • Mindre eksem med øko-melk-

  Barn som spiser økologiske melkeprodukter har mindre eksem enn de som spiser konvensjonelle melkeprodukter. Det har forskere ved Louis Bolk-institutet i Nederland funnet ut i en undersøkelse av to-åringer.

 • Større avling, men mindre næring

  Moderne sorter av viktige kulturplanter gir høye avlinger, men undersøkelser viser at innholdet av viktige næringsstoffer er lavere enn før. Det betyr at en større mengde mat nå enn før må til for å dekke næringsbehovet. I økologisk landbruk er avlingene ofte lavere, og flere undersøkelser tyder på at slike produkter kan inneholde større konsentrasjoner av viktige næringsstoffer.

 • Øko-morsmelk best i test-

   

  Økologisk melk og kjøtt i kostholdet til kvinner som ammer, gav positivt utslag for kvaliteten på brystmelka. Dette viser en studie av 312 ammende kvinner i Nederland.

 • Øko-tomater rike på antioksidanter

  Flere undersøkelser viser at økologisk dyrka tomater har et høyt innhold av antioksidanter. Disse stoffene kan virke forebyggende mot hjerte- og karsykdommer, noen kreftformer og demens. Polske forskere har dessuten funnet at økologiske tomater også inneholder mer tørrstoff, beta-karoten og sukker enn tomater dyrket konvensjonelt.

 • Mindre nitrat i økologisk hodesalat
  hodesalat
  En nederlandsk undersøkelse har funnet klare forskjeller mellom produkter fra økologisk og konvensjonelt landbruk. Blant funnene var mindre nitrat i øko-hodesalat, ingen økning i mykotoksininnhold i øko-hvete og mindre antibiotikaresistene bakterier i økologisk broiler.
 • Frukt og grønnsaker mindre næringsrike enn før
  Frukt og grønnsaker er ikke hva de en gang var, i følge ny forskning. Den amerikanske biokjemikeren Donald Davis ved University of Texas i Austin, har funnet at det har blitt mindre av de viktigste næringsstoffene i frukt og grønnsaker de siste 50 årene.
 • -Økologisk mat smaker bedre

  Forbrukere kjøper økologisk mat for å unngå sprøytemidler og tilsetningsstoffer i maten, men like viktig er smaken, hevdes det i en spørreundersøkelse (2005) fra Soil Association i Storbritannia.

 • -Mindre gift i urin av økomat

  Barn fikk mindre sprøytemiddelrester i urinen når de spiste økologisk mat, sammenlignet med da de spiste konvensjonell mat. Det viser en studie som det statlige Environmental Protection Agency, EPA, i USA har utført.

 • -Gunstigere melkefett med kløver i fôret

  - Kløver er kjent for å være motoren i økologisk grovfôrdyrking fordi den kan samle nitrogen fra lufta, men den har også mange andre gode egenskaper, uttaler Steinshamn fra NORSØK.

 • -Workshop om sundhet og økologiske produksjonsmetoder

  Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) og Levnedsmiddelcenteret (LMC) i Danmark arrangerte en workshop om sammenhengen mellom økologisk/konvensjonell matproduksjon og helse. Ulike tema omkring produksjonsmåtens innvirkning på diverse innholdsstoffer, og deres betydning for vår helse, ble omhandlet.

 • -Økt innhold av fytoøstrogener i økologisk melk

  I en dansk studie ble innholdet av fytoøstrogener i økologisk og konvensjonell melk sammenlignet. I perioden 22.-25. oktober 2002 ble det samlet inn tankmelkprøver fra 7 konvensjonelle og 10 økologiske gårder, og prøvene ble analysert for fytoøstrogener. Resultatene viser at det var vesentlig mer fytoøstrogener i den økologiske melka.

 • Økologisk landbruk - jord og helse

  I denne artikkelen diskuteres det om økologisk produkter er bedre for helsa enn konvensjonelle produkter sett i lys av nyere forskning om ønsket og uønsket innhold i matvarene.