Emne

Storkjøkken

 

 

 


Å få økologi inn i storkjøkken innebærer mer enn å bytte ut konvensjonelle matvarer med økologiske. Å spise økologisk er mer enn å putte Debio-godkjente produkter i munnen. Ved å trekke den økologiske tankegangen fra jordet og inn på kjøkkenet, får vi ei hjelp til å tenke mer helhetlig om spørsmål som:

 • Hva slags verdi har maten utover næringsverdi?
 • Blir maten mer kjedelig ved å følge årstidsvariasjoner?
 • Kan den som serverer få maten til å smake bedre?
 • Tåler økologiske produkter handtering like godt som konvensjonelle?
 • Hva er de økonomiske konsekvensene av mer vegetarmat?

Agropub serverer redaksjonelt stoff og nyheter for økologi i storhusholdninger. Du finner også informasjon om kurs.

 • Bruk mulighetene i offentlige matinnkjøp

  Regjeringer må utnytte det potensialet som ligger i offentlig matinnkjøp til å utvikle mer rettferdige og bærekraftige matsystemer, oppfordrer FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier De Schutter. Han har nettopp avgitt sin siste offisielle rapport til FNs menneskerettighetsråd

 • Økologi-bronse til Matmerk

  Minst 15 økologiske produkter er på lunsjbordet i Matmerks kantine. Dermed har Debio gitt sitt bronsemerke som bevis på økologisk spisested.

 • Forsvarsdepartementets miljøvernpris 2013 til økomatsatsinga

  Forsvarssektoren er ledende på miljøtiltak, og hvert år gir vi Forsvarsdepartementets miljøvernpris til de som har utmerket seg spesielt, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen som i dag delte ut prisen.

 • Hvordan ta i bruk økologisk mat i storhusholdning?

  Storhusholdninger som vil kjøpe inn økologisk mat kan ha vanskelig for å komme i gang.  Et hjelpemiddel til å strukturere arbeidet og drive det framover, kan være lurt å lage en handlingsplan for ett år. Gjennom å sette ord på og skrive ned tanker og planer, kommer prosessen lettere i gang slik at man skaffer seg egne erfaringer å bygge videre på.

 • Erfaringer fra pilotprosjekt om innføring av økologisk mat ved regionsykehuset St. Olavs Hospital i Trondheim

  Det nasjonale pilotprosjektet «For helse, glede, daglig brød… Økologisk mat i sykehus» pågikk i åra 2002 til 2006. En sentral idé med prosjektet var at markedet for økologiske produkter burde utvikles, slik at en større andel av økologiske produkter ble omsatt som økologiske. Dette for lettere å nå nasjonale politiske målsettinger om produksjon og forbruk av økologisk mat. Det ble arbeidet overfor produsentene i regionen for å bedre tilgangen på poteter og grønnsaker til sykehuset.

 • Meny à la Bioforsk Økologisk
  Mat fra Stjernehagen
  Et komplett måltid skal være en spennende opplevelse for både syns- og smakssansen. I tillegg gir det kroppen energi og næring for god helse, vekst og fornying.
  Det er på samme måte Bioforsk Økologisk tenker i sin meny for å bistå storkjøkken til å ta i bruk økologiske produkter.
 • -KØSS - Københavns sunne skolemat
  Københavns Sunde Skolemat

  I 2008 vil alle københavnske skolebarn få mulighet til å kjøpe en sunn økologisk lunsj gjennom Københavns Sunde Skolemad (KØSS). Baggrunden for KØSS var en undersøkelse som viste at 25 prosent av Københavns skolebarn ikke spiste frokost, og at 25 prosent ikke spiste lunsj.

 • Hvordan gjøre ei storhusholdning økologisk?

  Handtering av skiva gulrot på kjøkkenet, St Olavs Hospitals
  Omstendighetene rundt en omlegging vil alltid variere fra tilfelle til tilfelle. Derfor finnes det heller ikke ett standardsvar for hvordan en omlegging skal skje. Det er så mange ulike felt som blir påvirket, fra innkjøp, logistikk og lagring til menyplanlegging, tillaging og servering. Like mye som at vi trenger en felles forståelse for argumentene bak omlegginga, trenger vi også en felles strategi for hvordan vi løser denne oppgaven.

 • -Possibilities and restrictions for organic food in public procurement
  Jente på St Olavs Hospital spiser risgrøt

  By the end of 2006 the share of organic food served at the University Hospital in Trondheim was 30 %. The objective of this study is to gain empirical insight into the patients´ and nurses´ perception of the food served at the hospital, their views concerning food production methods, as well as differences between the groups regarding the two aforementioned issues.

 • Økologisk mat i sykehus

  bærDette kursmateriellet er utarbeidet i forbindelse med prosjektet «For helse, glede, daglig brød ... økologisk mat i sykehus». Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Statens landbruksforvaltning, og var et samarbeid mellom Helsebygg Midt-Norge, St Olavs Hospital HF i Trondheim og Norsk senter for økologisk landbruk (Bioforsk Økologisk fra 2006). Bioforsk Økologisk er ansvarlig for utarbeiding av kursmateriellet gjennom samarbeid med GAN Forlag.

 • -For helse, glede, daglig brød ... økologisk mat i sykehus!

  Norsk senter for økologisk landbruk (Bioforsk Økologisk siden 2006) fikk i oktober 2002 innvilget et nasjonalt pilotprosjekt om økologisk mat i storhusholdninger. Målet var å innføre økologisk mat på St Olavs Hospital i Trondheim og utarbeide et konsept for å kunne gjenta prosessen på andre lignende storhusholdninger.

 • -Kurs om økologisk mat i storkjøkken
  Mat fra Stjernehagen

  Bioforsk Økologisk tilbyr kurs for kjøkkenpersonale i bruk av økologisk mat.

 • -Økologisk mat i offentlig sektor
  Trøndelagspoteter på St Olavs Hospital

  På oppdrag fra myndighetene har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) vurdert mulighetene for å ta i bruk mer økologisk mat i det offentlige. Oppdraget er viktig for arbeidet som skjer i den interdepartementale arbeidsgruppa som vurderer hvordan offentlig sektor kan øke sin andel av økologiske produkter. I tillegg til å se på ulike måter økt økologisk forbruk kan realiseres, har NILF kalkulert kostnader ved forskjellige tiltak.

 • -Frisk mat i sjukehus
  Jente på St Olavs Hospital spiser risgrøt

  Gjennom å ta i bruk lokale, ferske og økologiske produkter oppnådde tre britiske sjukehus mer tilfredse pasienter, at transporten blei redusert med 67 % og at investeringen kom det lokale næringslivet til gode .

  - Suksessen vår skyldes vektlegging av høy kvalitet på råvarene, sier Peter Melchett i the Soil Association, som sammen med National Health System (NHS) i Cornwall var ansvarlig for arbeidet.

 • -Sertifisering av storkjøkken

  Dersom ei kantine, et institusjonskjøkken, en restaurant eller lignende vil markedsføre et økologisk tilbud er det nødvendig med godkjenning fra Debio. Det kan hende at det ikke er mulig eller ønskelig å legge om hele kjøkkenet til økologisk, men dette er ikke til hinder for å få en Debio-godkjenning.

 • Potet til storkjøkken - sortsvalg
  lho00017

  Ulike potetsorter byr på stor variasjon i smak og bruksegenskaper. Kravene fra en storhusholdning er vesentlig forskjellig fra de kravene private husholdninger stiller. Dette må vi ta hensyn til ved dyrking, høsting, lagring og tilberedning.

 • Friske poteter til sjukehus
  Skrelte poteter i vannbad bilde 3_cropped

  Hver eneste potet som spises på St Olavs Hospital i Trondheim er økologisk og produsert av lokale bønder. Potetene tilfredsstiller alle krav en storhusholdning stiller til kvalitet og stabil leveranse. Samarbeid mellom produsenter, forskere, foredlingsbedrift og ansatte på kjøkken har vært avgjørende for suksessen.

 • -Økologisk lørdagsgrøt
  Faksimile av infobrosjyre om økomat på St. Olavs Hospital.

  Kjøkkenet ved St. Olavs Hospital i Trondheim serverer rundt 1500 porsjoner grøt hver lørdag, og den er økologisk. 

  500 liter lørdagsgrøt kokes av 45 kg ris, 270 liter melk og 60 liter vann.
  - Vi bruker nesten bare økologisk melk her på kjøkkenet, forteller Møyfrid Grosberghaugen ved St. Olavs driftsservice Mat og Cafe.

  Det brukes mye økologiske råvarer ved kjøkkenet. Dette er en del av miljøsatsinga på sykehuset som har startet et eget prosjekt for å bruke økologiske og regionalt produserte matvarer.

  Les hele saken på St. Olavs hjemmeside.