Forside » Emne
Emne

Larver til hønsefôr

Økologisk høner får gå ute og plukke.Det er en utfordring å få til et 100 % økologisk fjørfefôr med riktig proteinkvalitet. Foto: Anita Land, Bioforsk Økologisk

Fluelarver omsetter økologisk hønsegjødsel til kompost, og blir så et høyverdig proteinfôr for fjørfe. Dette blir et kort kretsløp for å skaffe proteiner.

Sist endret: 19/06/2014 13:40 Les mer

Publikasjoner 2014

Sist endret: 18/09/2015 09:14 Les mer

-Forsvaret: Nei til transfett, ja til økomat

Forsvaret vil fra 1. januar 2011 ikke kjøpe inn mat og produkter som inneholder industrielt modifisert transfett og palmeolje. De stiller også krav til sine leverandører at de skal kunne levere økologiske produkter.

Sist endret: 19/05/2017 10:49 Les mer

Mikroorganismer inni og på planter-

Ulike mikroorganismer lever inni kulturplantene våre. Disse organismene kalles endofytter. En rekke mikroorganismer lever utenpå blader, røtter og stilker hos planter. De kalles epifytter. I flere kulturvekster er disse og andre mikroorganismer funnet. Forskere mener de kan bidra til økt plantevekst, hemme sykdommer, gjøre fosfor mer tilgjengelig og tilføre planter mer nitrogen.

Sist endret: 15/06/2017 13:07 Les mer

Økologisk melk og meieriprodukter

Økologisk melk, rømme, ost og smør kommer fra kyr på økologiske gårder. Melka hentes og håndteres atskilt fra vanlig melk på meieriet, og emballasjen merkes med Ø-merket for at du som forbruker skal finne produktene i butikken.

Sist endret: 04/02/2014 13:19 Les mer

Økologisk mat – bra for klimaet?-

Dette merket viser at varen er økologisk

Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe dem til å bevare dem.

Sist endret: 15/06/2017 11:09 Les mer

Økologisk landbruk og biologisk mangfold -

Edderkoppnett mattevever Linyphiidae. Foto: Bioforsk

Bruk og utforming av jordbrukslandskapet påvirker det biologiske mangfoldet. Driftsformen har betydning for planter, dyr og fugler, både direkte og indirekte. Bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler og lettløselig nitrogengjødsel, kombinert med monokulturer reduserer biologisk mangfold. Økologisk landbruksdrift er positivt for det biologiske mangfoldet.

Sist endret: 15/06/2017 12:15 Les mer

-Energiforbruk - i økologisk matproduksjon

Energibruk bør inngå i vurdering av landbrukets miljøprofil. Minst mulig bruk av fossile energikilder er et mål i økologisk landbruk. Undersøkelser viser lavere energiforbruk i økologisk drift sammenlignet med konvensjonelt landbruk. Kunstgjødselframstilling står for en stor del av energiforbruket i konvensjonelt landbruk.

Sist endret: 15/06/2017 12:23 Les mer

Økologisk landbruk og matvaresikkerhet

Nesten en femdel av verdens befolkning er konstant underernærte. De viktigste begrensningene for matsikkerhet skyldes sosiale, politiske og økonomiske forhold. Økologisk landbruk kan øke matsikkerheten i utviklingsland gjennom større og mer stabile avlinger, reduserte kostnader og økte inntekter på grunn av økt jordfruktbarhet og større biologisk mangfold.

Sist endret: 20/08/2010 14:36 Les mer

Effekter av kjemiske sprøytemidler -

Mattilsynet analyserer matvarer for rester av kjemisk-syntetiske sprøytemidler, og finner årlig flere prøver med rester over og under grenseverdiene. I tillegg til ønsket effekt av midlene på ulike skadegjørere kan også uønska og skadelige bieffekter på mennesker og dyr oppstå. I økologisk landbruk brukes ikke slike midler.

Sist endret: 15/06/2017 11:26 Les mer